ေရေဘးမွာ တပူေပၚ ႏွစ္ပူ မဆင့္ေစဖို႔

လမ္းခရီးကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေရမကူးတတ္ျခင္း၊ ေျမြပါးကင္းပါး အႏၱရာယ္ကို သတိမျပဳမိျခင္းတို႔သည္ အသက္ေအးအႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္တတ္သည္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္စနစ္ အျမစ္ျဖတ္ပါ

အရပ္သားမ်ားထက္ ေခါင္းတလံုး ပိုျမင့္သည္ဆိုေသာ မွားယြင္းသည့္ အစဥ္အလာ အစြဲႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမစ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ဤလႈပ္ရွား ကန္႔ကြက္မႈမ်ားက ပထမဆံုး ေျခလွမ္းအျဖစ္ ကိုင္လႈပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရေဘး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အစိုးရ အသင့္ျပင္ပါ

အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ကိန္းခန္းႀကီးေသာ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားရန္ လွည့္လည္ၾကည့္ ႐ႈေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ အလံုးအရင္း အကူအညီေပးရန္ အားထုတ္ေနၾကသည္။

သဘာဝေဘးဒဏ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ျမန္မာ အသင့္မျဖစ္ေသး

သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံေနရသည့္ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ တာဝန္ရွိ အစိုးရထိပ္သီးမ်ားက ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး သေဘာဝေဘးဒဏ္ခံ ေဒသခံမ်ားက တူညီဝတ္စံုမ်ား၊ ပန္းစည္း မ်ားႏွင့္ ႀကိဳဆိုၾကျခင္းကို သတင္းထုတ္ျပန္႐ံု သက္သက္ မဟုတ္

အာရွ လမ္းမႀကီးအေရး ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈပါ

ကုန္စည္ စီးဆင္းေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အာရွ လမ္းမႀကီးသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အျမတ္ထုတ္ အခေၾကးေငြေကာက္ရာ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။

ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာသံုး၍ မဲမဆြယ္ပါႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္မႈ ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ မဲဆြယ္သည့္ ကာလတြင္ လည္းေကာင္း ပါတီမ်ားသည္ ၿငိစြန္းလြယ္ေသာ အထက္ပါဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း ရွိ မရွိ မီဒီယာမ်ားသာမက ျပည္သူမ်ားကလည္း သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ေျမနိမ့္ရာ လွံမစိုက္ၾကေစလို

ယခုအၾကိမ္တြင္မွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က်႐ႈံးလွ်င္ အရင္လို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အႏုတ္လကၡဏာႏွင့္ မေရရာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ပါ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး “ပိုင္ဆိုင္မႈ” ေၾကညာပါ

လက္ရွိ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ မရွင္းလင္းေသာ ပိုင္ဆိုင္ထားမႈမ်ား၊ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လိုသည္။

ေငြတံဆိပ္ဆုႏွင့္ ေက်နပ္လိုက္ရတဲ့ ေရႊျမန္မာ

အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ အခ်ိန္ေရာက္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ အားေပးျခင္း၊ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း၊ ဆုေတာင္း ေပးျခင္း

ျမန္မာ့သယံဇာတ လုယက္ခံရျခင္း

ျမန္မာ့ ေရ ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္က ႐ွားပါးတိရစၦာန္ေတြျဖစ္တဲ့ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဝက္ဝံ နဲ႔ သင္းေခြခ်ပ္ အပါအဝင္ သစ္ေတာ နဲ႔ ႐ွားပါးသစ္ပင္ေတြ ပန္းပင္ေတြကို ဥပေဒမဲ့ ဝင္ ေရာက္ ယူေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကို ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ ေနတာ

ေသနတ္သံ မတိတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား

ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း အဆုံး မသတ္ ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိလည္း ၁ ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆေျပာဆုိ ေတြး ထင္ေနလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ေတြးထင္ ေနသူသည္ ႐ူးသြပ္ေနသူ တဦး သာ ျဖစ္လိမ့္မည္

အေမွာက္ခံရေသာ ဆီးသီးဗန္းမ်ား

ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္၊ ဘုတ္အဖြဲ႔ စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တခုလွ်င္ သပိတ္ဝင္ အိတ္ဝင္ရွိေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာ မၾကာခဏ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အသစ္ဖြဲ႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ား လံုးဝ မလိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အံ့မခန္းႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ဦးတည္သည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္း ရွိ မရွိ

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ အေရးသည္ လူတစုအတြက္ မဟုတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ကို အဓိကဦးတည္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို စဥ္းစဥ္းစားစား တည္ေဆာက္သင့္သည္။