ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေရး “ပိုင္ဆိုင္မႈ” ေၾကညာပါ

လက္ရွိ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ မရွင္းလင္းေသာ ပိုင္ဆိုင္ထားမႈမ်ား၊ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လိုသည္။

ေငြတံဆိပ္ဆုႏွင့္ ေက်နပ္လိုက္ရတဲ့ ေရႊျမန္မာ

အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ အခ်ိန္ေရာက္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ အားေပးျခင္း၊ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း၊ ဆုေတာင္း ေပးျခင္း

ျမန္မာ့သယံဇာတ လုယက္ခံရျခင္း

ျမန္မာ့ ေရ ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္က ႐ွားပါးတိရစၦာန္ေတြျဖစ္တဲ့ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဝက္ဝံ နဲ႔ သင္းေခြခ်ပ္ အပါအဝင္ သစ္ေတာ နဲ႔ ႐ွားပါးသစ္ပင္ေတြ ပန္းပင္ေတြကို ဥပေဒမဲ့ ဝင္ ေရာက္ ယူေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကို ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္ ေနတာ

ေသနတ္သံ မတိတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား

ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း အဆုံး မသတ္ ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိလည္း ၁ ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆေျပာဆုိ ေတြး ထင္ေနလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ေတြးထင္ ေနသူသည္ ႐ူးသြပ္ေနသူ တဦး သာ ျဖစ္လိမ့္မည္

အေမွာက္ခံရေသာ ဆီးသီးဗန္းမ်ား

ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္၊ ဘုတ္အဖြဲ႔ စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တခုလွ်င္ သပိတ္ဝင္ အိတ္ဝင္ရွိေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာ မၾကာခဏ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အသစ္ဖြဲ႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ား လံုးဝ မလိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အံ့မခန္းႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ဦးတည္သည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားျခင္း ရွိ မရွိ

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ အေရးသည္ လူတစုအတြက္ မဟုတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ကို အဓိကဦးတည္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို စဥ္းစဥ္းစားစား တည္ေဆာက္သင့္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ေမတၱာ ခံယူပါ

သပိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပစ္မႈ ထင္ရွားေၾကာင္း တရားစီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့လွ်င္လည္း လူအမ်ားေဒါသ ထြက္ၾကဖြယ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအတြက္ အေျခ အေန ပိုဆိုးေစႏိုင္မည္။

သတင္းယူလာသူကို ႏႈတ္မပိတ္ပါႏွင့္

MNDAA ၏ သတင္းမ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရန္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က သတိေပး ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိခုိက္႐ံုသာမက ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ပ်က္ျပားေစပါသည္။

နီေပါက ထိုးလိုက္တဲ့ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္း

ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ နီေပါတြင္ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မျပည့္စံုမႈ မ်ားေၾကာင့္ အကူအညီ ေပးေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား

အစိုးရ၏ Reform ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက လိုသည္ထက္ပို၍ အလြန္အကၽြံ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ကို ဖိအား မေပးေတာ့ျခင္း စသည္တို႔ကို ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားက အစိုးရကို ေသြးနားထင္ ေရာက္ေစသည္ဟု သူက ေျပာခဲ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ျပီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းခြင့္အား တပ္မေတာ္မွ လက္ခံပါ

ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအမ်ားက တခဲနက္ေထာက္ခံလာခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ ေတြ႔ရေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာ့အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကန္႕သတ္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့၍ မျဖစ္ပါ။

ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လာေနျခင္းက ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားကို ပိုဒုကၡေတြ႔ေစ

အစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းလစာ တိုးမႈေၾကာင့္ အေျခခံ စားကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား လိုက္တက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရျပီး ဝင္ေငြနည္း မိသားစုမ်ား အတြက္ ဝန္ပိုပိ လာႏိုင္ေသာ အေျခအေန ရွိလာႏိုင္သည္။

လူေသမ်ားႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ေသာ လီယြမ္ယု

ျမန္မာ အာဏာရွင္မ်ားကို နည္းေပးလမ္းျပ လုပ္ခဲ့ေသာ လီကြမ္ယုသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို လက္ေလွ်ာ့လိုက္ပံုရသည္။

လက္ပံတန္းမွာ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအေရး ICRC ဘာလုပ္ေနလဲ

စိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကေသာ မိဘေဆြမ်ိဳး မ်ားအား ေျဖသိမ့္ႏိုင္ရန္ အလို႕ငွာ လူလူခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈကို လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရက ယခင္ စစ္အစိုးရကဲ့သို႕ အာမမခံႏိုင္ ေတာ့ေသာ အေန အထားတြင္ ICRC အေနျဖင့္ လက္ပံတန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ သူမ်ားအေရး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသင့္ေနျပီ ျဖစ္သည္။