ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ NLD ၏ ကတိကဝတ္မ်ား

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေသြးေဆာင္ စည္း႐ံုးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေသြးခြဲသည့္ မူ၀ါဒျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္

ေစ်းကြက္ထဲက တံဆိပ္မ်ဳိးစံုေသာ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးႀကီးေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕က အနည္အမႈန္ေတြ၊ အနံ႔အသက္ေတြ ပါဝင္ေနတာကို ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ေတြမွာ ႀကဳံေနရပါတယ္

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္၊ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္ပုိင္ခြင့္၊ ၀တ္ျပဳခြင့္၊ ပရိေယသန ရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စည္းရံုးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္တို႔ ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အခုိင္အလံု သတ္မွတ္ထားရွိေစရမည္။

ေန႔စဥ္ မိုင္းခြဲၿပီး ေက်ာက္စိမ္းရွာတာေတြ၊ စက္ယႏၱရားႀကီးေတြက ေျမဆီလႊာေတြကို အလယ္ကေန ကုတ္ထုတ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ေျမႀကီးအက္ကြဲေၾကာင္းေတြကေန ရြာတခုလံုး ၿပိဳက် ေတာ့မယ္ အေျခအေနကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္

NLD အစိုးရက ျပည္တြင္းျပည္ပ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္ေရးကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္နည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္ေရးကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ပါမည္လား

ဥပေဒတြင္ ေစ်းဆုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စက္ရုံမ်ားတြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားသည္ တေန႔တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၄ နာရီထက္ မပုိရဟု ေဖာ္ျပထားသည္

အတိတ္ကို ျပည္ဖံုးကားခ်ခ်င္တဲ့ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ဆိုးႀကီး တစတစ ေမွးမွိန္လာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာသူ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္က အတိတ္ကို ရင္ဝယ္ပိုက္ထားျခင္းမရိွဘဲ အေကာင္းျမင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရန္ အားသန္ေနၿပီျဖစ္သည္

ဘယ္ေက်ာင္းကုိ ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မလဲ

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ စာေမးပြဲၿပီးလို႔ ေနာက္တတန္းတက္ဖို႔အတြက္ မိဘအမ်ားစု ဘယ္လို ေက်ာင္းမ်ဳိးမွာထားရမလဲ စီစဥ္ေနၾကရပါၿပီ။ အစိုးရေက်ာင္းမွာပဲ ဆက္ထားမလား၊ ကိုယ္ပိုင္အထက္ ေက်ာင္းကို ေျပာင္းထားမလား

Greed ကို ပစ္၍ Green ကိုရွာပါ

ကမာၻႏွင့္ အ၀ွမ္း၌ အစိမ္းေရာင္ ႏုိင္ငံေရး ႏိုးထလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားတို႔က “Green (အစိမ္းေရာင္) ထက္စာရင္ Greed (ေလာဘ) ကသာ ေရွ႕ကိုပိုၿပီး ထြက္ထြက္လာေနတယ္”

HIV ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ HIV ကူးစက္ခံရသူ ခန္႔မွန္းဦးေရ ၂၁၆၀၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး တရက္လွ်င္ လူ ၃၀ ခန္႔ ကူးစက္ခံရမႈ ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ AIDS တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕(UNAIDS)၏ HIV တားဆီး ကာကြယ္ ေရး အဖြဲ႔က ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားသည္

သိပ္မၾကာေသးခင္ ကာလတြင္လည္း လူတန္းစားအသီးသီးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ၾကဳိးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္

ေလးစားအားက်ဖြယ္ ထက္ျမက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (၈)

သိပ္မၾကာေသးခင္ ကာလတြင္လည္း လူတန္းစားအသီးသီးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ ၾကဳိးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

မႏၲေလး အတာသႀကၤန္ ႏွစ္ဦးရီဗ်ဴး

လာမယ့္ သႀကၤန္ေတြမွာ ကားပိတ္ လူပိတ္ ဆုိင္ကယ္ပိတ္ မျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲႀကမလဲ။ ဒီကားပိတ္ ဆုိင္ကယ္ပိတ္ လူေတြျပြတ္သိပ္ေနတဲ့ သႀကၤန္ကုိ ျမိဳ႔ခံေတြ စိတ္ကုန္ေနတာ ႀကာေလလွေပါ့

ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္း မကြယ္လြန္မီ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းက ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည့္ ထုိသီခ်င္း ၂ ပုဒ္တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” သီခ်င္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်ားသကာကဲ့သုိ႔ တင္စားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္

မႏၲေလးသႀကၤန္

မ႑ပ္ေတြတင္ အဲဒီလိုေျပာင္းသြားၾကတာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ အရင္ကအေမတို႔ ၾကည့္ခဲ့ ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ သႀကၤန္ အလွျပကားႀကီးေတြလည္း ပုံစံေျပာင္းသြားၾကၿပီ။ အရင္က မႏၲေလးသႀကၤန္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ သံခ်ပ္ အသင္းႀကီး ေတြလည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါၿပီ
jobless.com.mm
Page 1 of 97123Next ›Last »