အေခၚအေဝၚ အသုံးအစြဲမ်ားအေပၚ ျငင္းခံုေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႔ခံစားေနရေသာ နိစၥဓူဝ လူမႈဒုကၡမ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစမည့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုၫႇိႏိႈင္း သေဘာတူ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ေရးက ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္

ေမလ ၃ ရက္ေန႕ကို ကမာၻ႕စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႕အျဖစ္ ကုလသမဂၢ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕က ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့သည္။ ကမာၻတလႊား ႏိုင္ငံတရာေက်ာ္က ဆင္ႏႊဲက်င္းပၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္

ႏိုင္ငံေတာ္က စာတေၾကာင္းႏွင့္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ ကြယ္လြန္ဆုံးပါးခဲ့သူမ်ား၏ အသက္ဝိညာဥ္မ်ားႏွင့္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားကို ေျဖသိမ့္ႏိုင္ပါသည္

တံခါးကို ဖြင့္ထားျပီထင္ေသာ္လည္း အမွန္ဝင္ရန္ ၾကိဳးစားေသာအခါ အထဲမွ ခ်က္ခ်ထားဆဲ ျဖစ္ရပ္တခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

သမိုင္းသစ္ကို စတင္သည့္ ဒီေန႕ ဒီရက္တြင္ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ NLD ၏ ၂၅ မ်က္ႏွာပါ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းအား ဧရာဝတီက ျပန္ေျပာင္းဖတ္႐ႈမိပါသည္

မည္သို႔ဆိုေစ တတိုင္းျပည္လံုးက ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ျပည္သူ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္သည့္ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း လႈိက္လႈိက္လဲွလွဲ ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ညင္သာစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္လည္း အစိုးရေဟာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္

လာမည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို စတင္က်င့္သံုးသည့္ အေနအားျဖင့္ သမၼတႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုုင္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္ပါေၾကာင္း ဧရာဝတီက တိုက္တြန္းလိုပါသည္

ဒု သမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးသမား ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တို႔ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ထိုသူႏွစ္ဦး၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္မ်ားတြင္ ဥာဏ္ပညာ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိျခင္း၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရသည္

Pat Jasan က ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်ီေဖြ၊ ဆဒုံ၊ ကန္ပုိင္တီစသည့္ ေဒသမ်ားမွ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ဘိန္းေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ျပီး ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္လာေနမႈက နာတာရွည္ ျမန္မာ့ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ျပန္လည္ အာ႐ုံစိုက္လာေစခဲ့ျပန္သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ အာဏာကုိ ဆယ္စုႏွစ္ သံုး၊ ေလး၊ ငါးခုမက ယူထားခဲ့သူမ်ားက ယခု အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါမည္လားဟု ျပည္သူလူထုက သံသယရွိသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ အရပ္သားစစ္စစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ေတြထဲ ေရာက္မလာၾကသည္မွာ ရာစုႏွစ္တ၀က္ခန္႕ ႏွစ္ ၅၀ ပင္ ေက်ာ္ခဲ့ေလၿပီ

ဒီမိုကေရစီ လမ္းစတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တြန္းတင္ရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ စာဖတ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား အရံသင့္ရွိေနမည္။

ဒီမိုကေရစီလမ္း ဆက္ေလွ်ာက္ပါ

တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရၾကား အာဏာ ၃ ရပ္ ခြဲေဝေရး၊ အခြန္အတုပ္ ေဝမွ်ခံစားေရးႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းပြင့္သြားသည္။

အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစိုးရသစ္ မတိုင္မီ ရသေလာက္ယူမည္ဟူေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ဗူးေလးရာ ဖရံုဆင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ကြဲျပားျခားနားၿပီး ေမွ်ာ္လင့္စရာ အျပည့္ရွိေနေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္သူလူထုက စိတ္လႈပ္ရွားမႈအျပည့္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတိျဖင့္ ရွိေနမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

Page 1 of 14123Next ›Last »