လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
ေမွ်ာ္ေတာ္ေဇာနဲ႔ ေမာလွၿပီ
ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ျခင္း
ဥယ်ာဥ္မႉးရဲ့ ေစတနာ
စိတ္မဆိုးနဲ႕ေနာ္ ခြင့္လႊတ္ပါကြယ္
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
တည္ျငိမ္မႈက အေရးၾကီးတယ္
မုန္းႏိုင္ဘူးကြယ့္ ထိုင္းဂဏန္း
ႀကိဳးမိန္႔က်သြားတဲ့ ထိုင္းတရားဥပေဒ
မိုင္းသတိထား စန္တာကေလာ့စ္
မိတ္အင္ထိုင္းလန္း
ႏွစ္သစ္ လူသစ္ အစိုးရသစ္
တြင္း … တြင္း … ဘာတြင္းလဲ
အႀကီးအကဲ အစစ္
အကုန္ေျပာင္မယ့္လမ္း