ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ပင္စင္ယူတဲ့အခါ ဝန္ႀကီး ရာထူးရတာ အစဥ္အလာ ျဖစ္လာၿပီလား

Hits:15,512
15   | |

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကုိ စစ္ေဆးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ျမ၀တီ)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္းကို ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပအတည္ျပဳလုိက္မႈ အေပၚ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းက စစ္တပ္ႀကီးစုိးေသာ စနစ္ကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းမႈအျဖစ္ ေ၀ဖန္လုိက္ၾကသည္။

စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၇ ေက်ာင္းဆင္း တဦးျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္းသည္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီ လာမည့္လ အနည္းငယ္အတြင္း ပင္စင္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ကာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။

“၀န္ႀကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္တဲ့ သမၼတ အမိန္႔ထြက္ရင္ေတာ့ ဦးျမတ္ဟိန္း ျဖစ္သြားေတာ့မွာ။ တပ္ရာထူး ကေတာ့ တရား၀င္ အနားယူရမွာပါ။ တပ္ပိုင္းမွာ ရာထူးေတြက က်ပ္ေနၿပီ။ အရင္ကဆုိရင္ စစ္တပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ တုိင္းမႉးေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္ရင္၊ တပ္ရာထူးနဲ႔ပဲ အရပ္ဘက္ကုိ ေျပာင္းလုိက္ရင္ တပ္ပုိင္းမွာ ရာထူးေတြ လစ္လပ္ေတာ့ ေအာက္က အငယ္ေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ တက္လာလုိ႔ရတယ္။ အခုက ထိပ္ပုိင္းမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြက ပင္စင္မယူရင္ ေအာက္က လူေတြ ရာထူးတုိး၊ အဆင့္တုိးအတြက္ တန္းစီေစာင့္ေနရတယ္” ဟု စစ္တပ္ အသုိင္း၀ုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလက ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ရာထူး ႏုတ္ထြက္သြားစဥ္က ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကုိ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၁၆ ေက်ာင္းဆင္း တဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေရျဖစ္သူ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဉာဏ္ထြန္းကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ တင္ေျမႇာက္ရာတြင္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၀င္ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စက္မႈ ၁ ၀န္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္းကမူ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေရမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဉာဏ္ထြန္းအား တင္ေျမႇာက္လုိက္မႈေၾကာင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရာထူးလစ္လပ္မႈရွိၿပီး ေနာက္လူမ်ားအတြက္ ရာထူးတုိးရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ထုိအခ်ိန္က ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာ တခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ လုံၿခဳံေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ရာထူးမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္လုိေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အမည္စာရင္းမ်ားကို သမၼတထံေပးပို႔ၿပီး သမၼတက တရား၀င္ ခန္႔အပ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္က ၀န္ႀကီး ၃ ေနရာ အလုိအေလ်ာက္ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ပင္စင္ယူခါနီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမွ ရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္လာသည့္အေပၚ အစဥ္အလာတရပ္ ပုံစံ ျဖစ္လာျခင္းမွာ စစ္အစုိးရေခတ္ ပုံစံ၏ နီးစပ္ရာ ရာထူးေပးေသာ အေလ့အထတခုကို ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

အမ်ဳိသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ နာယက သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က ပင္စင္ယူခါနီး စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သမၼတ၊ ၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေပးျခင္းျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲနိမ့္က်ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းအစဥ္အလာကို ကန္႔ကြက္သင့္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“အခုမွတင္ မဟုတ္ဘူး၊ ဟုိတုန္းက မဆလ ေခတ္တုန္းက ဒီပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ပဲ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ေနာက္ဆုံး တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူေတြက စစ္တပ္က လူေတြခ်ည္းပဲ။ အဲဒါက အစဥ္အလာက ျပန္ၿပီး ထူေထာင္တာေပါ့။ တုိင္းျပည္ကေတာ့ ဒါမ်ဳိးကို ကန္႔ကြက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ သေဘာထားေတာ့ ေျပာဖို႔ေကာင္းတယ္။ ပင္စင္သြားခါနီး စစ္တပ္က လူေတြကုိ ဒီလိုသာ ပုိ႔ေနမယ္ဆုိရင္ အစုိးရဌာနေတြမွာ အမႈိက္ျခင္းလုိ ျဖစ္လာမယ္။ စစ္တပ္က အသက္ႀကီးတဲ့ သူေတြ အစုိးရဌာနထဲ လာထည့္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အမႈိက္ပုံႀကီးလုိ ျဖစ္လာမယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း တုိင္းျပည္မွာ ဘာမွ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရတာမဟုတ္ဘူး” ဟု ဦး၀င္းတင္က ဆုိသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား တဦးအျဖစ္ ရႈျမင္ခံရေသာ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔ထားျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မပီျပင္ေစဘဲ လူထုႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ၏ ယုံၾကည္မႈ ထိခိုက္ေစသည္ဟုု သုံးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) ၏ ဥကၠ႒ ဦးသုေ၀က “သူတုိ႔လူေတြပဲ သူတို႔ျပန္ခန္႔ေနၾကတာ။ သူတို႔လူေတာ့ သူတုိ႔ အပုိင္ေပါ့ဗ်။  အရင္ပုံစံပဲလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ တပ္ကုိ ထုိးသြင္းတာေပါ့၊ ဌာနေတြထဲကို။ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာလည္း တပ္က လူေတြပါတယ္ဗ်။ ဌာနေတြ၊ အရပ္ဘက္ေတြမွာလည္း တပ္ကလူေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ေျပာစရာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တပ္က ေနရာေတြမွာ  တျခား အရာရွိငယ္ေတြကုိ ေနရာေပးခ်င္လုိ႔လား၊ အစုိးရအဖြဲ႕မွာ တပ္ကလူေတြ ခပ္မ်ားမ်ား ပါလာတာေတာ့ မေကာင္းဘူးဗ်ာ။ ဒါေတြက လက္ရွိ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူကို ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေပးတာက ဒီမုိကေရစီ မပီျပင္ဘူးလုိ႔ ေျပာႏုိင္တာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဟုဆုိေသာ္လည္း ယခင္စစ္အစုိးရ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား မေပ်ာက္ေသးဟု ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာေဆး၀ါးက ဆုိသည္။

“ဟုိတုန္းက အရွိန္မေသးဘူး။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ သိၾကတယ္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ယုံၾကည္မႈရွိတယ္၊ စိတ္ခ်တယ္ဆိုတဲ့ အရွိန္ေတြက မကုန္ေသးဘူးေလ။ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရဆုိတာကိုေတာ့ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေစတယ္။ သူတုိ႔က ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္း သိတဲ့သူ၊ လက္တြဲဖူးတဲ့ သူကုိပဲ တာ၀န္ေပးတဲ့ပုံစံမ်ဳိး လုပ္ၾကတယ္။ အစဥ္အလာျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ဘယ္ေကာင္းမလဲ၊ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ ေျပာင္းရတယ္” ဟု ဦးေစာေဆး၀ါးက ရွင္းျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုဟု အမည္ေခၚတြင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ ေနရာမႈမ်ား ပုိမိုမ်ားျပားသည္ဟု ရခုိင္တုိင္းရင္းသား တုိးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ စစ္တယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြကို တကယ္ေနရာ ေပးရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ ၀န္ႀကီးဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေတြကုိ အရင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ၊ အရင္အစုိးရ လက္ထက္က ဒု၀န္ႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြကုိပဲ ျပန္ေပးတာပဲေလ။ ၀န္ႀကီးဆုိတာမ်ဳိးက ႏုိင္ငံေရး ရာထူးေတြဗ်။ ဒီမုိကေရစီ စစ္စစ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆုိသည္။

ကခ်င္ တုိင္းရင္းသား တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာတူးဂ်ာႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးကမူ  ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားရာတြင္ တတ္သိနားလည္ေသာ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ားကို ေနရာေပးသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

“တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစားယူမယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ဦးစားေပးတာပုံစံပဲ။ အတတ္ပညာရွင္ေတြ၊ အသိပညာရွင္ေတြ ခန္႔သင့္တယ္။ သမၼတကလည္း တပ္ေနရာပုိင္းကုိ အဓိကမထားဘဲ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သူေတြကုိ ေပးတဲ့ သေဘာ ေဆာင္တာထင္တယ္။ အစဥ္အလာျဖစ္ရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ႀကိဳးနီစနစ္ ပုံစံျပန္ျဖစ္သြားတာ။ လူမွန္ေနရာမွန္ ျပန္ခန္႔သင့္တယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ခန္႔သင့္တယ္။ မ်က္ႏွာမလုိက္ရဘူး။ ဒါမွ တုိင္းျပည္တုိးတက္မယ္” ဟု ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦးကမူ “လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ေနတာပဲ။ သမၼတက ကုိယ္တုိင္ခန္႔တာလား၊ ဖိအားေၾကာင့္ ခန္႔တာလားေတာ့ မသိဘူး။ နက္နဲတယ္။ တကယ္ပဲ တတ္သိနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ့္သူေတြကုိ ခန္႔တာက ပုိေကာင္း လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ တပ္ကလူကို ခန္႔တာထက္ အရပ္သားထဲက ကၽြမ္းက်င္သူကုိ ခန္႔တာ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းလာခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တဦးအေနျဖင့္ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္ရန္ မလြယ္ကူဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းကို ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔မယ္ဆုိၿပီး တင္လာေတာ့ ကန္႔ကြက္ဖို႔က ဥပေဒနဲ႔အညီမွ ကန္႔ကြက္ လုိ႔ရမွာေလ။ တပ္က မုိ႔လုိ႔ဆုိၿပီး သြားကန္႔ကြက္လုိ႔မရဘူး။ သူ ဘာအရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းတာရွိလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ဳိးေတြမွာ ၀န္ႀကီး မျဖစ္သင့္ဘူးလဲ အဲဒီလုိမ်ဳိး အခ်က္အလက္၊ ဥပေဒ အကုိးအကားနဲ႔ တိတိက်က် တင္ျပမွ ကန္႔ကြက္လုိ႔ရမွာ။ က်ေနာ္ မႀကဳိက္လုိ႔၊ တပ္ကမုိ႔လို႔ ဆုိတာနဲ႔ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ေနာက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတက သူရဲ႕ ၀န္ႀကီး အဖြဲ႕ကို သူႀကိဳက္သလုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တယ္” ဟု ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။


20 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. They may think themselves as better than the public. Actually, they were the ones who dragged our country back to Stone Age. If these people with green uniforms know better than us, we will not need reform. But the history proves that they are no more than idiots.

 2. တပ္မေတာ္အတြင္း မွာ ရာထူးႀကီး ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကို စားေပါက္ထြင္ၿပီး ေနရာဖယ္ခိုင္းတာ ဗိုလ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ လက္ထက္ ကတည္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ အေလ့အထ တစ္ခုပါ။
  ဗိုလ္ေနဝင္း အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ လက္ထက္ အာဏာရရခ်င္း တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ့က ေနရာေကာင္းေျမလြတ္ေတြကို နာမည္ ေဖါက္ၿပီး ေပးခဲ့တာ အားလံုး အသိပါ။
  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကို အာဏာလႊဲၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ထဲက ဗို္လ္ေအာင္ေရႊ တို႔လို လူမ်ိဳးေတြကို အာဏာ ထပ္သိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈ ပုဒ္မ ႏွင့္ တပ္က ထုတ္ခဲ့တာ အားလံုးအသိပါ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္ စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းသူ ဗို္လ္ေအာင္ႀကီး၊ အေမရိကန္သူလွ်ိဳ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ တို႔ကို ထုတ္ပစ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ေျခ အရာရွိေတြကို ရာထူးတိုးေပးခဲ့တာ လည္းအားလံုးအသိပါ။
  ဗိုလ္တင့္ေဆြ လို အစြန္းေရာက္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဝန္ႀကီး ရာထူးေပးကာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသေယာင္ေယာင္ သရုပ္ျပကာ ေအာက္ေျခစစ္ဗိုလ္ေတြကို ရထူးတိုးေပး ခဲ့သလို ဗိုလ္သူရ တင္ဦး လို အလယ္ အလတ္ လမ္းစဥ္ ရွိသူေတြကို တပ္က ထုတ္ၿပီး အစြန္းေရာက္ေတြကို ရာထူးတိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ နဝတ လက္ထက္ေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ သခင္ကဲ့သို႔ ရာထူးႀကီး တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အရပ္ဖက္ပို႔ ဖယ္ရွားသကဲ့သို႔ စစ္တပ္ကို ဖြဲ႔စည္းပံု ၅ ဆခန္႔ တိုးခ်ဲ႕ကာ ေအာက္ေျခ အရာရွိမ်ားကို ရာထူးတိုးေပးခဲ့သည္။
  နအဖ အစိုးရ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သက္ႀကီး တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား( မွတ္ခ်က္ ထိပ္ဆံုးမွ ေမ်ာက္ ႏွစ္ေကာင္မွ အပ) ကို အရပ္ဖက္ဌာနမ်ားသို႔ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ပို႔ကာ ေအာက္ေျခ အရာရွိမ်ားကို ရာထူးတိုးေပးခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလ က္ထက္ တြင္ အဆိုးဆံုး လုပ္ရပ္မွာ ယခင္ အစိုးရ က ျပည္သူမ်ားထံမွ သိမ္းထားေသာ အိမ္မ်ားကို စစ္တပ္နာမည္ေအာက္ထည့္ကာ စစ္တပ္ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားခြဲေဝယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း feel စားေသာက္ဆိုင္သည္ ထိုကဲ့သို႔နည္းလမ္းျဖင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးပိုင္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ နဝတ လက္ထက္ အက်ည္းတန္ ဆံုးလုပ္ရပ္မွာ မတရားသိမ္း ထားေသာ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားပိုင္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ပ်ားေဂဟာကို စစ္တပ္ ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီး မ်ားခြဲေစယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
  ယေန႔ေခတ္တြင္ စစ္တပ္မွ ေဘာင္းဘီးခၽြတ္မ်ား ႏွင့္ ေဘာင္းဘီဝတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၉၀% ေက်ာ္ ေနရာယူထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
  ထိုကဲ့သို႔ေသာ္ အေျခအေနတြင္ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္ဟု ခံယူထားေသာ ျပည္မမွ ဗမာမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားအတြက္ အခြင့္အရး အျဖစ္ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ မရွိပဲ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ လံုးဝ လက္ခံ ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ တို္င္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ကယား ႏွင့္ ရွမ္းစစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ားပါဝင္ ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရွမ္းျပည္လူငယ္၏ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ထြန္းအံုသည္ စစ္တပ္မွ ဆိုေသာ္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ အခါ လက္မွတ္ ထိုးခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေစရန္ တပ္မေတာ္ ေကာင္းစားေရး မူဝါဒမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ကာ ျပည္သူလူထု ေကာင္းစားေရး ေရး အတြက္ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။
  သို႔မွသာ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး တပ္မေတာ္အင္အား ကို တိုင္းျပည္ ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္သည့္ အင္အားအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ ပိုလွ်ံေနေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ား ႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားကို ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျဖင့္တည္ေဆာက္ေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ က်ရာတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းရတနာမ်ား အျဖစ္ အမိႏိုင္ငံကို ေက်းဇူးဆပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေနရာရရွိေရး အတြက္ တပ္ျပအပ္ပါသည္။

 3. စစ္တပ္မ်ိဳးဆက္ေတြကိုဆက္ျပီးျကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့တိုင္းျပည္ကက်ဥ္ဆန္ေတြျကား
  ထဲကလြတ္ဖို့မလြယ္ပါဘူး။တပ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအညြန့္မတက္လာေအာင္။စစ္အာဏာရူး
  အသစ္ေတြမထြက္လာေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆိုတာနည္းဗ်ဴဟာခ်သင့္ေနျပီ။
  စစ္အာဏာရူးအေဟာင္းေတြကလည္းေနာင္တရျပီးအသစ္ေတြထြက္မ
  လာေရးဝုိင္းဝန္းကူညီေပးမယ္ဆိုရင္ျပည္သူေတြကသူ့တို့ကိုခြင့္လြွတ္လုိက္ျကမွာပါ။
  ဒါမွမဟုတ္ရင္လိမၼာခ်င္တဲ့ျပည္သူေတြကိုသိပ္နွိပ္ကြပ္လာရင္ေတာ့ကိုယ့္ျကမၼာကိုယ္
  ဖန္တီးျကတာဘဲေပါ့။သန္းေရွြျကီးဝဋ္လည္ရအုံးမွာဆိုေတာ့မေသရေသးဘူးေပါ့။

 4. သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္းကို ခန္႔အပ္ၿခငး္သည္ ကာခ်ဳပ္ေက်နပ္ေစရန္ၿဖစ္ပါသည္
  အရင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးနွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားလက္ထက္တြင္ စစ္တပ္ (ဦးပိုင္)ႏွင့္ ZTE company တို ့ေပါင္းလုပ္ထားေသာ အဆင့္မမီသည္. ဂိုတာဖုန္းမ်ားကို ၿပည္သူသို့ ၈ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ ေအာ္ပေရတာမယူပဲေရာင္းခ်မည္ကို ကန့္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကာခ်ဳပ္အတြက္ မေက်မနပ္ၿဖစ္ခဲ့ရသည္။
  ယခုမူ ကာခ်ဳပ္လူ သည္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးၿဖစ္လာၿပီၿဖစ္သၿဖင့္ ဦးပိုင္၏ ဂိုတာဖုန္းေရာင္းခ်ေရးသည္ ပန္းခင္းလမ္းသာလ်င္ ၿဖစ္ေပမည္။
  ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးကို ကာခ်ဳပ္လူ မခန့္ဘဲ အၿခားပညာရွင္္ကို သာေနရာေပးလ်င္ စစ္တပ္၏ ဂိုတာဖုန္းမ်ား ကိုကန့္ကြက္လ်င္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ေရာ၊ကာခ်ုဳပ္အတြက္ပ့ါမ်ားစြာအခက္ေတြ ့ေစမည္။ ယခုကား အားလံုးအဆင္ေၿပေသာလမ္းကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေရြးခ်ယ္္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
  ၿပည္သူေတြကား အဆင့္မမီသည့္ သမၼတၾကီးေကာင္းမွုႏွင့္ ဂိုတာဖုန္းမ်ားကို ကိုင္ရေပေတာ့မည္။

 5. စစ္သင္တန္းဘြဲ.ရဆိုေတာ. ဆက္ဆံေရးက်ြင္းက်င္မွာပါ။ ဟာဟာဟာဟာ

 6. စစ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္းဆိုေတာ.ျမတ္ဟိန္းကဆက္ဆံေရးက်ြင္းက်င္မွာပါ။ဟာဟာဟာဟာ

 7. မင္းမင္း

  တုိင္းရင္းသားမ်ား ဘယ္ေနရာမွာ ပါရမွာလဲ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္စရာမလိုေသးလို႔လား၊ ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔၊ ဘာတုိ႔၊ ညာတုိ႔၊ နည္းပညာပိုင္းကအစေပါ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာဆုိရင္ တကယ္ မရွိေသးတာ အားလံုးအျမင္ပဲ။ ရွိစရာမလိုေသးလုိ႔ ဟုတ္မွာ။
  ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ပါ၀င္ခြင့္ ရွိႏိုင္မလဲ။ ၾကာအံုးမွာလား။ သေဘာက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာလို လူမည္းေတြ သမတျဖစ္လာသလုိမ်ဳိး ရာစုႏွစ္ေပါင္း အၾကာႀကီး ေစာင့္ရအံုးမွာေပါ့။ တိုင္းရင္းသားေတြ စိတ္ဓါတ္မက် က်ပါႏွင့္။ ျဖစ္လာမွာပါ ေႏွာင္ႏွစ္(၃၀၀)ေလာက္ဆုိရင္ သမတတုိ႔ ၀န္ႀကီးတုိ႔ ျဖစ္လာၾကမွာပါ။ ေစာင့္ၾကပါ။

 8. Ko Myat Hein is more D.S.A senior intake than Ko Min Aung Hlaing………..So ,he want to take out from military because of senior man…..That’s why they negotiate…….

 9. ပါႀကီးဖုိး

  ယေန႔ေခတ္ စစ္တပ္အရာရွိၾကီးေတြဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ကုိယ္က်ိဴးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈ၊ ျပည္သူနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ ေပးဆပ္မႈ…စတဲ့ ေကာင္းတဲ့စိ္တ္ဓါတ္အေမြကုိ မရရွိခဲ့ဘဲ ဦးေနဝင္း၊ ဦးသန္းေရႊတုိ႔လုိ အာဏာရွင္မ်ားထံမွ ငါ့အတြက္ ငါ့မိသားစုေဆြမ်ိဴးအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ငါ့လူေတြအတြက္ ဆိုတဲ့ ငါအတၱေရွ႕တန္းတင္တဲ့ စိတ္ဓါတ္အေမြကုိသာ ရရွိခဲ့ပုံရပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ဓါတ္ေတြက တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကုိ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ သူေဌးႀကီးေတြ ျဖစ္လာေစခဲ့တယ္။

 10. If President U Thein Sein appoints U Myat Hein as a minister, it will be a wrong move made by U Thein Sein. U Thein Sein should, at least, explain why he prefers U Myat Hein to be a minister.

  Hopefully, this would not affect the role of U Thein Sein’s party in the election of 2015.

 11. This is the wrong move made by U Thein Sein.

  Hopefully, this move will not affect his party in the election of 2015.

  But, it will be the other way around if U Myat Hein can perform as a minister according to the people’s needs.

 12. ဘာမွမထူးျခားပါဘူး။စစ္အက်ီၤခၽြတ္ျပီးသမ္မတျဖစ္လာတာကိုး။သူ႔လူကိုပဲ့ခန္႔မွာေပါ့။ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုထူေထာင္မယ္ဆိုရင္စစ္တပ္ဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာပါလို႔မရဘူးဆိုတာသိပါလွ်က္နဲ႔တမင္ လုပ္တာ။အခုထိႏိုင္ငံကိုဖ်က္ဆီးေနတုန္းပါပဲ့လား။အေတာ္ကိုစိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။

 13. ျမန္မာျပည္ႀကီးေျပာင္းလဲေနပီဆိုဘယ္သူကေျပာတာလဲ?
  ဒီခ်ီးထုပ္ေတြရိွေနသမွ်ဘယ္ေတာ႔မွမေျပာင္းဘူး

 14. သူတို႔မျဖစ္မေနေျပာင္းရမယ္႔ တစ္ေနရာေတာ႔ရိွတယ္
  ဘာလဲသိလား????
  သခ်ၤ ိဳင္းကုန္းးးးးးးးး

 15. ျမန္မာျပည္သား

  စစ္တပ္ ကလူပဲ ခန္႔မွာေပါ့။
  ဒါမွ အထက္က ဘာခိုင္းခိုင္း အတြန္႔မတက္ပဲ လုပ္မွာေပါ့။
  ဒါမွ သမၼတ ရံုးက အဘႀကီးေတြ ပြဲခ ရႊင္မွာ။
  ဒါ က တိုင္းျပည္အတြက္ ဘဘစိန္ရဲ့ ေစတနာ..

 16. အခု ထက္ထိ အရင္အတိုင္းပါပဲ ၀န္ထမ္းေတြ ကိုလစာ တိုးေပးဖို့ က် ေတာ့ မျဖစ္နိုင္ပါ ေျပာတယ္.. တပ္က ဌာနဖက္ ေျပာင္းလာ တဲ့ လူေတြ က် ေတာ့ တပ္ပင္စင္ေ၇ာ ဌာန လစာ ေရာ ေပးထား ေတာ့ သူ တို့ ့ လူ ေတြ က (၁လ)ကို (၂လ) စာ ရျပီး သားေလ၊၊၊၊၊
  တိုင္းျပည္ ဆိုတာ ဘာလဲ တိုင္းရင္းသားဆိုတာ ဘာ လဲ လူထု ဆိုတာ ဘာ လဲ .. ကိုသိိန္းစိန္
  (သမ္မတ) တို့ ့ အဖြဲ့ ့ သိ ေအာာင္ ျကိုး စား သင့္ ပါ ျပီ ၊ ၊ ၊

 17. Just the birds with the same feather fly together. I would like to suggest to the innocent people of Myanmar not to expect too much from the Mr President.

 18. မင္းႀကီးညိဳ

  ဒါေတြက သမၼတႀကီးရဲ့ခန့္ထားပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေလ၊ ဒီေလာက္ေတာ့ရွိမွာေပါ့။ အေမရိ
  ကန္မွာလဲ သမၼတအိုဘားမားက သူခန့္ခ်င္တဲ့လူကို ခန့္တာပဲ။ ကြန္မင့္ေတြေရးၿပီး ဆန့္က်င္
  ေနလို့ေကာ ရပ္တန္းက ရပ္သြားမွာတဲ့လား။ သနားလိုက္တာ ဟဲဟဲ…

 19. အရည္အခ်င္းကို မၾကည့္ပဲ သမၼတႀကီးႏွင့္ နီးစပ္သူကို ခန္ ့ၿခင္း၊ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူကို ခန္ ့ၿခင္း၊ကိုယ္တပည့္မဟုတ္သူတို့ကို ၿဖဳတ္ခ်ၿခင္း တို ့သည္ သမၼတႀကီးရဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရ ၿဖစ္ ၍ ၿပည္သူမ်ားက အၾကံၿပဳ လို့ ့ရမည္ မဟုတ္ပါ။ သို ့ေသာ္ သမိုင္းကေၿပာပါလိမ့္မည္။

 20. Will myanmar change the way to democracy?

  Talk is lound but actions remain the same as their predecessor, Ne Win and Than Shwe.

  What a pity for citizen of myanmar.