အခြန္တိုးလို႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်း က်မလား

Hits:8,593
6   | |

ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူခြန္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု အစိုးရက ထင္ျမင္ေန (ဓာတ္ပံု- Reuters)

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ ၀ယ္ယူသူက အနည္းဆုံး ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဝယ္ယူခြန္ တုိးျမွင့္ေပးေဆာင္ရသည့္ စနစ္ကုိေျပာင္း လဲလုိက္ရာ  အခြန္ေရွာင္တိမ္းလိုသူမ်ားက အထူးကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းခ်မႈ ပုိမိုတြင္က်ယ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီပုိင္ရွင္မ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

မူလက အိမ္ၿခံေျမ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးတန္ဖိုးပမာဏ အေပၚ ၀ယ္ယူသူ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရာင္းခ်သူ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရေသာ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ရာမွာ ၀ယ္ယူသူ အနည္းဆုံး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ေကာက္ခံေသာ စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုစနစ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မတုိင္မီက က်င့္သုံးခဲ့ေသာ အခြန္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“အိမ္ၿခံေျမ တုိက္ခန္း၀ယ္တဲ့ သူက ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္လို႔ရွိရင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအခြန္ေဆာင္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္လည္း ေဆာင္ရမယ္။ တံဆိပ္ေခါင္း အခြန္က ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးဆုိရင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေဆာင္ရမယ္။ အျခား ျပည္နယ္ တုိင္းေတြဆုိရင္ေတာ့ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္က ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲေဆာင္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ရင္ ၀ယ္တဲ့သူက စုစုေပါင္းအခြန္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အျခားျပည္နယ္တုိင္းမွာ အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ရင္ စုစုေပါင္း အခြန္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေဆာင္ရမယ္။ အဲဒီစနစ္က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မတုိင္မီက က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ အိမ္ၿခံေျမအခြန္စနစ္ပါ” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိညႊန္ၾကားေရးမွဴးတဦးက ဧရာ၀တီကုိ ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေ ကာ္မရွင္ဥကၠ႒ စက္မႈ၀န္ႀကီးဦးစုိးသိန္းက ျပည္တြင္းတြင္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အခြန္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဇြန္လအတြင္းျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ အိမ္ၿခံေျမ အခြန္မ်ား တုိးျမွင့္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ က်င့္သုံးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ယခု ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေသာ အခြန္စနစ္ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္း အ၀ယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈ ပုိမုိျမင့္တက္လာၿပီး အထူးကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းခ်မႈ ပုိမိုမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ သိရွိရသည္။

“အရင္စနစ္မွာတုန္းက ၀ယ္သူက ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေရာင္းသူက ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ရတာကုိေတာင္ အခြန္သိပ္ေဆာင္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ အခြန္ေဆာင္တယ္ ဆုိတာကလည္း ၀ယ္ထားတဲ့အိမ္ၿခံေျမကို ကုိယ့္နာမည္ေပါက္ေျပာင္းမွ သက္ဆုိင္ရာရုံးမွာ အခြန္ေဆာင္ရတာဆုိေတာ့ ဘယ္သူကမွ ၀ယ္ထားတဲ့အိမ္ၿခံေျမ ကုိ အမည္ေပါက္မေျပာင္းဘူး။ Special Power (အထူးကုိယ္စားလွယ္) လႊဲစာနဲ႔ပဲ အိမ္ၿခံေျမေတြ လက္ဆင့္ကမ္းေရာင္း၀ယ္ေနၾကတာပဲ။ အထူး ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာနဲ႔ေရာင္းရင္ အခြန္ေဆာင္စရာ မလိုဘူး။ တခုေတာ့ ရွိတယ္။ ကုိယ့္အမည္ေပါက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ ္အေျခစုိက္၀ါရင့္အိမ္ၿခံေျမကုမၸဏီပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အခြန္တုိးျမွင့္ေကာက္ခံလုိက္ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ေရာင္းသမားမ်ားကလည္း သုံးသပ္သည္။

“အိမ္ၿခံေျမက ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းသလုိမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ သူက မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ပစၥည္းေလ။ အခုအခြန္တုိးေကာက္လိုက္ေပမယ့္ အခြန္ေရွာင္ၿပီးေရာင္းလို႕ ၀ယ္လုိ႕ ရတဲ့နည္းလမ္းေတြ ရွိေနတာပဲဆုိေတာ့ သိပ္ၿပီး ေစ်းက်မွာမဟုတ္ဘူး။ အေရာင္းအ၀ယ္ နည္းနည္းေအးသြားတာတို႔ ဘာတုိ႔ေတာ့ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ လုံး၀ ႀကီးေစ်းထုိးက်တာမ်ဳိးကေတာ့ ျဖစ္ကုိမျဖစ္ဘူး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာဆုိရင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရကလည္း ပုံမွန္တုိးေနတာျဖစ္လုိ႔ ေစ်းႏႈန္းက က်မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ေအာင္သုခ အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ တုိက္တခန္း၏ အနိမ့္ဆုံးတန္ဖုိးမွာ သိန္း ႏွစ္ရာ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ေျမကြက္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အနည္းဆုံး သိန္းရာခ်ီမွ သိန္းေထာင္ေသာင္းခ်ီထိရွိၿပီး အျမင့္ဆုံး က်ပ္ေငြ သန္းတေသာင္းေက်ာ္အထိ ေစ်းေခၚေနေသာ ေျမကြက္မ်ားပင္ရွိေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ေငြလုံးေငြရင္း လက္ဝယ္ကိုင္ထားသူ အမ်ားစုသည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ တိုက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းတြင္သာ စုျပဳံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနျခင္း ၊ အျခား ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိပိုင္ဓနေငြေၾကးကို  ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳထည့္ ဝင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား အလြန္ အားနည္းျခင္းတို႕အျပင္ ႏုိင္ငံသားအမည္ခံၿပီး တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ  ႏုိင္ငံျခားသား အမ်ားစုရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ တန္ဖိုးႀကီးအိမ္ၿခံေျမမ်ား ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ႏုိင္ငံသား အမည္ခံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာက ေတာ္ေတာ္ကုိမ်ားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေစ်းေတြက ထုိးတက္ေနတာ။ ဘယ္ေလာက္ေစ်းေခၚေခၚ တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေပး၀ယ္တာပဲ။ တရုတ္ႏုိင္ငံသားေတြ အမ်ားစုက အိမ္ၿခံေျမေတြ၀ယ္ထားၾကတယ္” ဟု မႏၱေလးအေျခစုိက္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ရွင္းျပသည္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အလြန္အမင္းျမင့္တက္ျခင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၀င္ေရာက္လာႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေဝဖန္သုံးသပ္သည္။


18 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ငွက္ခါး

  ကား နဲ႔ အိမ္ျခံေျမ က လုံးဝ သေဘာတရား မတူ အခြန္ျမင့္ေလေဈးျမင့္ေလ

 2. I like irrawaddy…..ျမန္မာျပည္ က ခ၇ုိ နီေတြ အေျကာင္း ေ၇းတာ ေတြ ဖတ္ခ်င္ ပါတယ္ အယ္ဒီတာျကီးမ်ား ခင္ ဗ်ား

 3. The price can really drop as if Government take strong action by using policy. Actually, this increasing of Tax is just the first step only. As you can see experience from Car Import, Government can modify policy for this Property matter also a bit by a bit.

 4. Actually, its good for a lot of people as if property price drop as income of most of the people in Myanmar are in really very low condition. They don’t have their own house/shelter and even they have to pay higher rental cost as if property price is high. So, most of their income have to use for shelter, food and transportation and as consequences, they don’t have proper plan for education of their children, health care and for their old age life. So, personally, I agree and encourage to Government to take strong action upon this policy matter on property in order to control the property price by consideration of middle income level and lower income level citizens.

 5. Soe Thein/ Win Myint —> BRAIN

 6. အစိုးရအေနနဲ႕အိမ္ျခံေျမေစ်းက်ေအာင္ခ်မယ့္နည္းလမ္းေတြရွိေနတာပဲ၊ အခ်ိန္တန္ရင္လုပ္မွာပါ။ တရုတ္နိုင္ငံမွာေတာင္ ျမိဳ႕ေဟာင္းကိုထားခဲ့ျပီး ျမိဳ႕သစ္ကိုပီျပင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရင္ အဲဒီျမိဳ႕ေဟာင္းမွာဘယ္သူမွေစ်းၾကီးေပးၽ၀ယ္မေနပါဘူး၊ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါအုံး၊ျမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ကားေတြကက်ပ္ ၊လမ္းေပၚမွာေစ်းသည္၊ေစ်း၀ယ္နဲ႕တကယ္ေတာ့သန္႕ရွင္းသာယာမွု မရွိတာအမွန္ပါ။ေလေကာင္းေလသန္႕လည္းမရသလို၊က်န္းမာေရးနဲ႕လည္းမညီညြတ္ပါဘူ။၊ ေရ၊မီး ကအစ အဆင္မေျပေတာ့ ျမိဳ႕ေဟာင္းမွာဘယ္ေလာက္ေစ်းၾကီးၾကီးခ်န္ထားခဲ့ရမွာပါ။ မန္းတေလးျမိဳ႕သစ္ေတာင္တည္ေတာ့မွာပဲ၊လာမွာပါ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးလမ္း၊ေရ၊မီး၊မိလာ၊ေစ်း၊ဘဏ္၊လုံျခံဳေရး အစရွိသျဖင့္ပီျပင္ေအာင္သာလုပ္ေပးလိုက္စမ္းပါ၊ အားလုံး ေျပာင္းေရြွ႕စည္ကားလာမွာပါ။

 7. ေကာင္းေအာင္

  လက္ရွိ ရွိသူေတြက အခြန္ေငြတိုးေဆာင္ရေတာ့ ျပန္ေရာင္းေတာ့လည္း ေစ်းပို မွျပန္ေရာင္းေတာ့ မွာေပါ့ အခြန္က ႏွစ္ဆင့္ ခံရတာ။ စဥ္းစားသာၾကည့္ ေစ်းက်မလား တက္မလားဆိုတာ ကေလးေတာင္သိတယ္။

 8. ေကာင္းေအာင္

  ျမိဳ႔ေဟာင္းကိုဖ်က္ျမိဳ႔သစ္တည္ဖို႔ဆိုတာ ကေလးကလားအလုပ္မဟုတ္ဘူး အိမ္တစ္လုံးတစ္လုံး ေရႊ႕ေျပာင္းတာေတာင္လြယ္တာမွအဟုတ္တာ။ ကို႔လူ

 9. ေကာင္းေအာင္

  အခြန္ေလွ်႔ေပးဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒါမွပိုင္ဆိုင္မူအရွဳပ္အရွင္းကင္းမယ္။လူတိုင္းအခြန္ေဆာင္ႏိုင္မယ္။

 10. lwe lwe nei ma phyit naing bu htin the naw econimic ah yang kong ma phyit mar per

 11. အဓိက အိမ္ၿခံေၿမ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္နိုင္တာက ေငြမဲေငြၿဖဴလုပ္သူမ်ား၊ တရုတ္လူမ်ိဴးမ်ား၊ ကုလားမ်ားသာၿဖစ္ပါတယ္။နိုင္ငံသားေတြမ၀ယ္နိုင္ၾကပါဘူး။ က်မအေနနဲ. အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ. မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုေသခ်ာစိစစ္ၿပီး နိုင္ငံသားပိုင္ဟုတ္မဟုတ္၊ (တရုတ္မ်ားအမ်ားစုမွတ္ပံုတင္ရွိပါတယ္) ၿမန္မာၿပည္တြင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္၃၀ ေနထိုင္ခဲ.ၿပီး လြန္ခဲ.ေသာႏွစ္၃၀ကတည္းက မွတ္ပံုတင္ရွိသူမ်ားသာပိုင္ဆိုင္ရမည္တို.၊ ၿမို.တၿမိဳ.မွာရွိတဲ. အိမ္၁လံုးရဲ.တန္ေၾကးကို ရာၿဖတ္မ်ားအားေသခ်ာစြာၿဖတ္ခိုင္းၿပီး အခြန္လိမ္ေဆာင္လို.မရေအာင္လုပ္တာတို.၊ လူ၁ဦးကို အိမ္၊ေၿမ၂ (သို.)၃ လံုးထက္ပိုင္ခြင္.မရွိတို.၊ လုပ္ငန္းတကယ္မလုပ္တဲ.ေၿမမ်ားကို အခြန္၂(သို.)၃ဆ ေဆာင္ခိုင္းတာတို.၊ တိုက္ခန္းမ်ားကို သူမ်ားနိုင္ငံေတြလို အမ်ားၾကီးေဆာက္ၿပီး အရစ္က်စနစ္နဲ.ေရာင္းတာတို.၊ တကယ္ပိုင္ဆိုင္မွုမရွိေသာ ၀န္ထမ္းငယ္မ်ားကိုသာ ေနထိုင္ရန္ ေၿမကြက္ေပးတာမ်ိဳးတို.၊ ………..လုပ္ရင္ေၿမေစ်းမက်ဘဲေနမလား။
  ဒါေတာင္… အခြန္၀န္ထမ္းေတြ၊ ရာၿဖတ္ေတြ၊ ေၿမစာရင္း၀န္ထမ္းေတြ၊ လာဘ္စားလို.မရေအာင္ ေသခ်ာစိစစ္ရမွာပါ။

 12. အခြန္၀န္ၾကီးကလူေတြထီေပါက္ျပိီ

 13. ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမွာ အိမ္ၿခံေျမထက္အေရးႀကီးတာေပၚေပါက္ေနပါတယ္ အဲဒါက လွည္းကူးက ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ထမ္းသက္သာဆိုင္ခန္းေတြကိုဖ်က္သိမ္းခိုင္းလို႔ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မွာ ရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ခန္းေတြကို ပါေရာၿပီးဖ်က္ သိမ္း ခိုင္းေနေၾကာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီဆိုင္ခန္းကေနမွီခိုၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ေနရတာပါ၊ အလုပ္မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ မိသားစုအမ်ားႀကီး ျပသနာေတြရွိလာမွာပါ။အဓိက ေက်ာင္းသားေတြပါ၊ အလုပ္လက္မဲ႕ျဖစ္ ခဲဲဲဲ႔ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အလုပ္လက္မဲ႔ေတြပိုမ်ားလာမယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြပါ ေႏွာက္ေႏွးလာပါလိမ့္မယ္
  အခုလို တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔အေျခအေနမွာ ေျမယာသိမ္းတာနဲ႔၊ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသား ဆိုင္ခန္းေတြကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္းတာတို႔ဆိုတာ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုးဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္
  ကၽြန္ေတာ္အခုေရးတဲ႔ အေၾကာင္းအရာကို အားလံုး၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါတယ္။

 14. ေၿၽမဂရန္သက္တမ္းကုိ၃ႏွစ္တႀကိမ္ေပးလုိက္ပါေၿမဆုိတာ
  နုိင္ငံေတာ္ကပဲပုိင္တာပါဗ်ာေၿပာရရင္ၿပည္သူပုိင္ပစည္းပါအစုိးရကစီမံခန့္ခြဲရမွာေလ သေဘာေပါက္မွာပါေနာ္ဘာကုိဆုိလုိတယ္ဆုိတာ

 15. အားလံုးေကာင္းသြားမွာပါ

 16. In reality, the greedy mind is the most important to abolish,you know,and the main thing is to share accordingly to everyman and woman of all citizens.But easy said than done.