တရားဝင္ ေငြလဲ ေစ်းကြက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္လို

Hits:6,599
5   | |

တရားဝင္ ေငြလဲေကာင္တာ တခု (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ႏုိင္ငံျခားေငြ တရားဝင္ လဲလွယ္ေပးသည့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေငြလဲႏႈန္း ကြာဟမႈ ရွိေနၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသိုင္းအဝန္းက ေျပာသည္။

ေငြလဲေကာင္တာမ်ားက ေဒၚလာ ၃၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀ ၾကားသာ အမ်ားဆုံးလဲေပးၿပီး ေဟာင္းႏြမ္း စြန္းထင္းမႈရွိသည့္ ေငြမ်ား လဲမေပးျခင္း၊ ေမွာင္ခိုေစ်းႏႈန္းထက္ ေငြေရာင္း၀ယ္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈ မ်ားျပားေနျခင္း၊ လဲလွယ္မႈအေပၚ အေထာက္အထား ေတာင္းခံျခင္း စသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေငြလဲသူ အမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သည့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ကို သာ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။

ျပည္ပ ထြက္ခြာမည့္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြ ပံုမွန္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တရား၀င္ေငြလဲ ေကာင္တာ ထားရွိမႈ အားနည္းေနေသးသည့္အတြက္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္ပက ျပန္လာၿပီး ရန္ကုန္မွာ ပါလာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြကို တခါတည္း လဲခြင့္မရေတာ့ ေငြလိုအပ္တဲ့ ကိစၥကုိ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္း လို႔မရဘူးေပါ့၊ ခ်က္ခ်င္း အရင္းအႏွီး လုပ္လို႔မရဘူး။ နယ္ျပန္မယ္ ဆိုရင္လည္း ရန္ကုန္မွာ တခါတည္း လဲၿပီး ျပန္ဖို႔အေရး အလုံးအရင္းနဲ႔ လဲလို႔မရေတာ့ ျပႆနာေပါ့”ဟု ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာသူတဦးက ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ တရားဝင္ လဲလွယ္ႏိုင္သည့္ ေကာင္တာမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္ ဝန္ ထမ္း တခ်ိဳ႕က ေငြေၾကး ပိုမိုေရာင္းဝယ္လိုသူမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြယူကာ ျပင္ပေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အလုပ္ လုပ္ေပးေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကေမာၻဇဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

“တရားဝင္ေကာင္တာေတြမွာ အျပင္က ပြဲစားေတြ ဝင္ၿပီး အျမတ္ယူ လဲေပး ေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ တကာ ဘဏ္ေတြနဲ႔ေတာ့ ယွဥ္လို႔ မရေသးဘူး။ ဘဏ္ေတြမွာ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ”ဟု သူက ဆုိသည္။

ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ျဖင့္ ေငြအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သူအမ်ားစုသည္ အခိ်န္ျမန္ျခင္း၊ ေစ်းပိုရျခင္း၊ ကန္႔သတ္မႈမရွိျခင္း၊ စြန္းထင္း  ေဟာင္းႏြမ္းသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိလည္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကို အားကိုးၾက ေသာ္လည္း မၾကာခဏ ေငြလိမ္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကို တရား၀င္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္တယ္၊ ေမွာင္ခိုေတြကို သက္ဆိုင္ရာေတြက လိုင္စင္ ထုတ္ေပး ရင္ေတာ့ တရား၀င္ ေငြေစ်းကြက္ျဖစ္တာေပါ့။ သူတို႔ဘက္ကလည္း ခိုးၿပီး လုပ္မယ့္အစား အခြန္ေဆာင္ၿပီး တရား၀င္လုပ္သင့္ တယ္”ဟု အာရွ စိမ္းလမ္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။

ဦးသန္းလြင္က ယခင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မ်ား၊ ကမၻာ့ေငြေၾကး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး လဲလွယ္သူမ်ားသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ ရွိေနႏိုင္ျခင္း၊ နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သည့္ ေငြမ်ား ျဖစ္ေနႏုိင္ျခင္း စသည့္ အေျခ အေနမ်ား အေပၚ အာမခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဘဏ္၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာမည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၿပီး လက္ရွိ ေငြေၾကး လဲလွယ္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဟာင္းႏြမ္း စြန္းထင္း ေဒၚလာမ်ား မယူသည့္ျပႆနာႏွင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ႀကီးထြားေနသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္သြားႏုိင္သည္ဟုလည္း ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ တရား၀င္ ေငြလဲေကာင္တာ ၆၃ ခုရွိၿပီး ေမွာင္ခို၀ယ္ေရာင္း အဓိက ျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ပန္းဆိုးတန္း လမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ဂြတၱလစ္လမ္း၊ ေရႊဘုံသာလမ္းႏွင့္ လသာလမ္းမ်ားေပၚတြင္ အုပ္စုလိုက္ ဖြဲ႔၍ လည္း ေကာင္း၊ ပဲြစားအသြင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေငြေၾကး အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

တရားဝင္ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကုိ အစိုးရဘဏ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စ၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ယေန႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ တရားဝင္ဝယ္ေစ်းမွာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၈၄၂ က်ပ္၊ ေရာင္းေစ်းမွာ ၈၄၉ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ တြင္ ၁ ေဒၚလာ ဝယ္ေစ်းမွာ ၈၄၃ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းေစ်း ၈၄၇ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1.  

  ကျွန်တော်သည်နိူင်ငံခြားသဘောၤသားတစ်ယောက်ပါခင်ဗျာ။အခုတော့ရင်ထဲမခံရပ်နိူင်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုက်ို့သက်ဆိုင်သူများသိရစေရန်ရင်ဖွင့်ရေးသား
  လိုက်ရပါတယ်။

  ယခုအခါကျွနျတော်သညျပွညျပနိူငျမှခှင့်ဖွင့်အမိနိူငျငံသို့ပွနျရောကျရှိနခေျိနျတှငျနိူငျငံတော်အစိုးရကနိူငျငံခွားငှေ(အမရေိကနျဒေါ်လာ)များကိုပုဂ်ဂလိကဘဏျများမှတဆင့်တရားဝငျငှလေဲလှယျနိူငျရနျစီစဉျဖှင့်လှဈဆောငျရှကျ
  ပေးနပေါသညျ။ထို့ကွောင့်ကျွနျတော်၏တရားဝငျယူဆောငျလာသောလစာငှမေှတဈချို့ကိုသိမျဖွူလမျးရှိငှလေဲကောငျတာတဈခုဖွဈသော  MYANMAR ORIENTAL BANK LTD တွင် 4.10.2012 ရက်နေ့မနက်၁ဝနာရီခွဲခန့်တွင်သွားရောက်လဲလှယ်ပါသည်။တစ်ဦးလျှင်ဒေါ်လာ၁၀ဝစီသာလဲလှယ်ခွင့်ပေးမည်ဆိုသောကြောင့်မိမိတွင်လဲလှယ်လိုသောအသစ်စက်စက်ဒေါ်လာ၅၀ဝအနက်မှ၁၀ဝတန်တစ်ရွက်ကိုလဲလှယ်ရာ၊ကောင်တာမှအမျိုးသမီးကသေ
  ချာစစ်ဆေးပြီးမလဲပေးနိူင်ဟုငြင်းပယ်ခဲ့ပါသည်။ကျန်၁၀ဝတန်အရွက်များဖြင့်လဲ ပေးရာတွင်တစ်ရွက်မှလဲ၍မရနိူင်ဟုတင်းမာသောမျက်နှာထားဖြင့်ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။အဘယ်ကြောင့်မလဲပေးနိူင်သလဲဟုမေးသောအခါငွေများကလျှော်ပြီးမီးပူတိုက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေလို့ဟုဆိုပါသည်။

  ကျွန်တော်အမှန်တကယ်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်။ကျွန်တော်သည်ရရှိသောလစာများကိုပြည်ပနိူင်ငံမှတဆင့်တရားမဝင်ငွေလွဲပို့ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲအမိနိူင်ငံကိုအားထား၍ယူဆောင်လာပါသော်လည်းယခုကဲ့သို့မခိုင်လုံ
  သောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရပါသောကြောင့်စိတ်ပျက်မိပါသည်။

  သို့ပါသော်ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာနိူင်ငံတွင်းရှိပုဂ္ဂလိဘဏ်များသည်ပြည်သူအကျိုးအ
  တွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ

 2. ျပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာဒုတိယပါတ္ထဲကမဟာဗႏၵဳလပန္းျခံလမိးကကေမၻာဇဘဏ္ရဲ့ႏိုင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာမွာပိုေငြ
  ေဒၚလာ၅၀၀ကိုသြားလဲေတာ့ေကာင္တာ၀န္ထမ္းမွတ္ပံုတင္ေတာင္းျပီးေဒၚလာ၅၀၀မရဘူး၃၀၀ဘဲလဲလို့ရမယ္ေျပာ
  ပါတယ္၊ေနာက္ျပီးအဲဒီေဒၚလာ၁၀၀တန္ေတြကိုအစြန္းအထင္းကင္းျပီးေခါက္ရိုးမက်ိဳးတာကိုေပးတာေတာင္မွအ
  ေရာင္နီေနလို့မယူဘူးလို့ေျပာလို့တျခားသူေတြပါလာတဲ့ေဒၚလာေတြနဲ့တိုက္ၾကည့္ေတာ့လဲဘာမွထူးျခာတာမေတ့ြရ
  ပါဘူး၊ေငြလဲသူေတြမွာေကာင္တာ၀န္ထမ္းေတြပါးစပ္ထဲကစည္းမ်ဥ္းေတြရဲ့ဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ေတာ့ေမွာင္ခိုသမားလက္
  ထဲေရာက္ရေတာ့တာေပါ့၊ေငြလဲေကာင္တာ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ပါးစပ္စည္းမ်ဥ္းေတြအစားေငြလဲသူအားလံုးထင္သာျမင္
  သာရွိမဲ့သက္ဆိုင္ရာဘဏ္ရဲ့ေဒၚလာေငြစကၠဴေတြနဲ့ပါတ္သက္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုထုတ္ျပန္ျပီးေငြလဲေကာင္တာ
  ေတြမွာထင္ထင္ရွားရွားကပ္ထားေပးေစခ်င္ပါတယ္၊အရင္က၀န္ထမ္းေတြရဲ့ရိုက္စားျငင္ကေလးေတြမေျပာက္ေသး
  ပါဘူး၊အဲဒါကိုလဲဘဏ္ၾကီးၾကပ္သူမ်ားကစိစစ္ျပဳျပင္ေပးေစခ်င္ပါသည္။
   

 3. ၀င္းလႈိင္ဦး

  ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္တဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွတ္ပုံတင္ျပရတာကို ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားႀကီးက စိတ္မခ်မ္းသာၾကဘူး။ ဒါက မွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚပါ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ သြားမယ္ဆိုရင္ ေစ်း၀ယ္ရင္ေတာင္မွ နိုင္ငံကူးပတ္စ္ပို႕ေတြကို ေပးၿပီး ဆိုင္ရွင္က အဲဒီငါတို႕ပတ္စ္ပုိ႕ကို မိတူကူးရပါတယ္။ ဒါေတြက ဘာကိုျပသသလဲဆိုရင္ တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈကို ျပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
  ဒါေၾကာင့္မို႕ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္တဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေရာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွတ္ပုံတင္ျပရတာကို ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႕ စိတ္မဆိုးၾကပါနဲ႕။ ႏိုင္ငံျခားမွာဆိုရင္ simcard ၀ယ္တာေတာင္ passport ေပးရတယ္။ လုပ္ငန္းအရ မွတ္ပုံတင္ေတြကို ျပရတာပါလို႕ နားလည္ၾကပါ။