ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး NLD အဆိုတင္မည္

Hits:10,636
1   | |

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးမႈျမႇဳပ္ႏွံမႈ လာမွ ေငြအရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ရႏိုင္မည္ (ဓာတ္ပံု- ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းအရ အစုိးရက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ကန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က အဆုိတင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ ယခု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ရာ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အေပၚ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အဆုိျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္က ဥပေဒေတြက ထင္သာျမင္သာရွိရမယ္။ ဥပေဒဆုိတာ ျမန္ဆန္စရာ မလုိဘူး။ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံအက်ဳိးေပၚထြန္းဖုိ႔ အဓိက ဦးတည္ရမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ အခု ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေကာ္မရွင္က ဥပေဒထဲမွာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ဧရာ၀တီသုိ႔ ရွင္းျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကရန္ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ဦး၀င္းထိန္၊ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းႏွင့္ ေဒၚစႏၵာမင္းတုိ႔ကုိ တာ၀န္ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အဓိက ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ ဦး၀င္းထိန္တုိ႔က ေဆြးေႏြးၾကမွာေပါ့။ တာ၀န္ေပးထားတာကေတာ့ ေလးေယာက္ကုိ တာ၀န္ေပးထားတာ။ ေဆြးေႏြးဖို႔လည္း နာမည္စာရင္း သြင္းထားၿပီးပါၿပီ” ဟု ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက ရွင္းျပသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္း၊ အခန္း ၇ တြင္  ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ တားျမစ္ျခင္းအပါအ၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ားစြာ ရရွိထားသည္။

NLD မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းကလည္း ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ အရင္တင္ျပၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးမွ ျပည္သူမ်ားသိခြင့္ရရွိေနျခင္းမွာ ထင္သာျမင္သာ နည္းပါးမႈကို ျပရာေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းမွာေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြက မ်ားလြန္းေတာ့ သူနဲ႔အဆင္ေျပတဲ့သူကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးမယ္။ အဆင္မေျပတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ မေပးတာေတြ ျဖစ္လာရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ ဆက္စပ္ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းလုပ္ကတည္းက ထင္သာျမင္သာ ရွိရွိနဲ႔ ျပည္သူကုိ ခ်ျပ။ ျပည္သူေတြဆီက အသံကို ျပန္နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆုံးျဖတ္ေဆြးေႏြးတာေတြလုပ္ရင္ ပုိၿပီးေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ္” ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက  ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ပုံစံသုံးမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားက မတည္ ရင္းႏွီးေငြအျပည့္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ႏွင့္ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီေသာ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ပါစနစ္တခုခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ေသာ FDI ဥပေဒ မူၾကမ္းထက္ ပို၍ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေသာ မူၾကမ္းတခုျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆိုၿပီး မူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္ပို႔ထားသည္။ သမၼတအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈကို ၅၀ အထက္အထိ တိုုးျမွင့္ေပးေစလိုသည္ဟု သမၼတ႐ံုုးအရာရိွမ်ားက ေျပာဆိုုသည္။ ပထမမူၾကမ္းတြင္ ၄၉  ရာခုိင္ႏႈန္းအျဖစ္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ဆိုင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ ထားသင့္သည္ဟု သမၼတက ေတာင္းဆိုေနသည္။ ယခု မူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ သမၼတက ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ရွင္းလင္းခ်က္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးမႈျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္း ၁၇ ခန္းပါ၀င္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ အခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳေရး ၾကန္႔ၾကာလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ႏွင့္ စက္မူလက္မူအသင္း ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္က ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္သာကုိင္သာရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Protectionism (အကာအကြယ္ေပးေရးမူဝါဒ) ကို ေမွ်ာ္လင့္မေနဘဲ အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမူမ်ားကို လက္ခံလုိက္ပါက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မန္ခ်က္စတာ ယူနုိက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအသင္းတို႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခုိင္းသည့္နွယ္ ျဖစ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကသူမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ တင္စားထားသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း အလြန္အကြ်ံ အကာအကြယ္ေပးပါကလည္း ေက်ာင္းသူေလးမ်ားသာ စီမံသည့္ ေဘာဂေဗဒ အခင္းအက်င္း ျဖစ္သြားမည္ကို စုိးရိမ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမင့္က ေျပာသည္။

“လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ပူေနတာက အျပင္ကလာမယ့္ မန္ခ်က္စတာ ယူနုိက္တက္ကုိ ေၾကာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အတြင္းက ရွိေနတဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ကို ေၾကာက္ေနရတာ။ အခုအတိုင္း ဆက္သြားရင္ ခ႐ုိနီေမာင္းႏွင္တဲ့ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး အလြယ္တကူ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ Crony driven economy ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြခြဲေ၀မူႀကီးက ပုိၾကီးသြားမယ္ဆုိရင္ မေကာင္းပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမူမွာ စြမ္းအင္က႑၊ သံယံဇာတ ထုတ္ယူသည့္ က႑တြင္သာ မ်ားေနၿပီး တျခားက႑မ်ားတြင္ နည္းေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမူေဆာင္ ေဒါက္တာ စုိးထြန္းက ေျပာသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လယ္ယာက႑က ၀.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ နည္းပါတယ္။ ဒီ က႑ ၀င္လုပ္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့သူ တေထာင္ ေလာက္ရွိတယ္။ ေျပာတုိင္းသာ၀င္ရင္ ျပည့္ေနၿပီ။ ဗီယက္နမ္နဲ႔ MOU ထုိးထားတာ ရွိတယ္။ အဲလုိ လက္မွတ္ထုိးထားတာေတြေတာင္ မလာႏုိင္တာ။ က်န္တာေတြလဲ ဒီလုိပါပဲ” ဟု ေဒါက္တာ စုိးထြန္းက ေျပာသည္။

အၿငိမ္းစား ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္စုိးကလည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမွန္တကယ္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိမေနသင့္ဟု ေျပာဆုိသည္။

“ဥပေဒဆုိတာက ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မ်ားလို႔မရဘူး။ ဥပေဒဆုိတာက ခြင့္ျပဳေပးခ်င္လုိ႔၊ ရင္းႏွီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေစခ်င္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာပဲေလ။ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး၊ မလာေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒဆိုတာ ထုတ္ေနမလဲ။ ဘာမွ ထုတ္ေနစရာကုိ မလိုဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္စုိးက ဆုိသည္။

ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ လဖိုင္ ပူးတြဲ ေရးသားသည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. အျပင္ကလာတဲ့မန္ယူကိုမေၾကာက္ဘူး၊အတြင္းကမန္ယူကိုေၾကာက္ေနရတာ။
    ရွယ္မွတ္ခ်က္ပဲ။ခရိုနီ၀ါဒျမန္ျမန္က်ဆံုးပါေစ။

  2. သတင္းေကာင္း