စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အစိုးရႏွင့္ KNU ကို ေဒသခံမ်ား တိုက္တြန္း

Hits:16,922
8   | |

ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၂၇ ရြာမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္ (ဓာတ္ပံု – လူထုဆံုရပ္)

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ေဒသခံ ကရင္ျပည္နယ္လူထုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ “လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ” က တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယင္းေကာ္မတီက အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္း၊ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဆဲကာလတြင္ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး လူထုအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒ တိတိက်က် ရွိမွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးတာက ဘယ္လိုမွန္း မသိေသးဘူး၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ထိုးဝင္လာေနတယ္။ အခု လုပ္ေနတာေတြကလည္း ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ အာမခံခ်က္မွ မရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုေတြ အက်ဳိးခံစားခြင့္နဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြအတြက္ တိုက္တြန္းတာပါ” ဟု လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ေစာဖိုးခ်ဳိက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ယခုအခါ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တပ္မဟာ (၁)၊ (၃) ႏွင့္ (၆) တို႔တြင္ ခေနာက္စိမ္း အပါအဝင္ ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ၊ KNU တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တိုးျမွင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသခံတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမမ်ားကိုလည္း မတန္တဆ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းေပးရေၾကာင္း၊ မူလက ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူအင္အား အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တူးေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွာလည္း အလုပ္ကိုင္ရရွိမႈ နည္းပါးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၂၇ ရြာမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ KNU ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရွိေစရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သို႔သည္ လူထုလူတန္းစားသို႔ ပါဝင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရပါမည္” ဟု ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ ေစာလူဘားမႉး ကလည္း ေျပာဆိုထားသည္။

“လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ”  အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလပိုင္းကလည္း KNU ထံ အခြန္ေဆာင္၍ ဖာပြန္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုခ႐ုိင္အၾကား၌ တူးေဖာ္ေနေသာ ခေနာက္စိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးၿခံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ကာယကံရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက တိုင္ၾကားလာသျဖင့္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာခ႐ုိင္မ်ားကို KNU သတၳဳတြင္းဌာနက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ေပးထားၿပီး ခ႐ိုင္ေခါင္း ေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ညွိႏိုင္းလုပ္ေဆာင္သည္ဟု သိရသည္။

KNU ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ တပ္မဟာ ၇ ခုထဲမွ တပ္မဟာ (၁) တြင္ ခေနာက္စိမ္း၊ (၂) ႏွင့္ (၃) တို႔တြင္ ေရႊထြက္ရွိၿပီး၊ (၄) တြင္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ (၅) တြင္ ခေနာက္စိမ္းႏွင့္ ေရႊ၊ (၆) တြင္ ခေနာက္စိမ္းႏွင့္ (၇) တြင္ သြပ္ သတၳဳ အမ်ဳိးအစားမ်ား ထြက္ရွိေၾကာင္း KNU သတၳဳတြင္းဌာန နီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိုေနရာမ်ားကို ေလ့လာေနေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အဖြဲ႔မ်ားထံမွ ဧရာဝတီက စံုစမ္း သိရွိရသည္။

စီမံကိန္းအႀကီးစားျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိၿပီး လတ္တေလာတြင္ တပ္မဟာ (၆) ဒူးပလာယာခ႐ုိင္တြင္ ခေနာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရွာေဖြမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို႔ ေညာင္ေလးပင္ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ တပ္မဟာ (၃) နယ္ေျမတြင္လည္း ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

KNU အေနျဖင့္လည္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္သတၳဳ တူးေဖာ္ေရးကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အတူ အစိုးရသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်ကာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးထက္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု “လူထုဆံုရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ” က စြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည္။

ယခုအခါ KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ပဏာမ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရထားၿပီးျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။


4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ထိန္းခ်ဳပ္တဲ႕ နယ္ေျမနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စည္းကမ္းစဥ္မ်ဥ္းဥပေဒနဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ပါ လူမ်ဳိးေရးပတ္သက္ျပီး လူမွဴးၾကီးၾကပ္ေရးရုံကိုဖြင္းလိုက္ပါ နုိင္ငံသား မဟုတ္တဲ႕ နိုင္ငံျခားသား နိုင္ငံသားမခံခ်င္ရင္ ယာယီမွတ္ပုံတင္ေတြလုပ္ေပးလိုက္ပါ ဘယ္နွစ္နွစ္ေပးခ်င္လည္း သို႕မဟုတ္ နွစ္နွစ္ သုံးနွစ္ ေနာက္ ကုမၸဏီေတြအမ်ားျပာ၀င္လာဦးမယ္စီးပြားေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒသာအေရးၾကီးသည္ အက်ဳိရလာပ္ေတြ ေကာင္းလိုက္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ လူမွဴးေရးေရာ စီးပြားေရးပါ တစ္ဆင္းျပီးတစ္ဆင္း စသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြ စီးစဥ္လိုက္ပါ အဲဒါျပည္သူလူထူဆႏၵနဲ ေကာင္းေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔သာ စီစဥ္ဦးေဆာင္ရမယ္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ေကာင္းေစခ်င္ပါတယ္ လူမွဴးေရး စီးပြားေရး ဘာသာေရး စသည္ တို႕တက္ျပီး လြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံျဖစ္ပါေစ

  • အၾကံအစည္း ေပးတာေကာင္းလိုက္တာ ဒါလုပ္သင္တယ္ အမ်ဳိသားနဲ႕ပတ္သက္ျပီးဘယ္သူမွမနစ္နာပါနဲ႕ ကိုယ္အမ်ဳိးသားအတြက္ကို ကိုယ္လုပ္ရမယ္ကြ ဒါေကာင္းစားေရးအတြက္ကိုၾကည္ပါ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြပါသတ္မွတ္လိုပါ ဟုိတေလာက ဇြဲကပင္ဆရာေတာ္ နဲ႔ ျပည္သူလူထူေကာင္းေဆာင္ စည္းေ၀း ထုတ္လိုက္ဥပေဒဟာ အားရလိုက္တာ ဒါအမ်ဳိးသားအတြက္မပေပ်ာက္ေစေရးလုပ္လိုက္တာပါ ဒါမလုပ္လိုက္ရင္ဆိုးက်ဳိးေတြအမ်ားေတြနိုင္တယ္. အခုၾကည္မယ္ဆိုရင္စီးပြားေရးဟာ အမ်ဳိးသားအတြက္သာဦးေဆာင္းရမယ္ကိုယ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲနိုင္ငံအတြင္ အခုဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အရင္တေလာထုတ္လိုက္တဲ႕ဥပေဒ က ကုလာ ေတြနဲ႕ မဆက္ဆံရတဲ အခုၾကည္ စီးပြားေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေကာ႔ကရိတ္ ျမတ္၀တီ လွဴိင္ဘြဲ ဘာအံ စသည္ အားလုံးက ကုလာနဲ႕တရုတ္သာမ်ားပါတယ္ သူတို႔ကသာ သူတို႕အမ်ဳိးသားအတြက္၀င္ေငြသာလုပ္တယ္ ခရီးသြားမယ္ဆိုရင္သိသာလိမ္းမယ္ ကားလက္မွတ္ ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္မွာလဲအမ်ဳိးသားပိုင္ဆိုင္တဲ႔ကား ထိန္းခ်ဳပ္နဲ နယ္ေျမအသီးသီးမွာ အမ်ုိးသားပိုင္ဆိုင္းတဲ႔ စီးပြားေရးရွိသင္ေနျပီး ဘာေၾကာင္းလဲဆိုေတာ႔ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အမ်ုိးသားျဖစ္ေနလို႕ ပိုင္ဆိုင္တဲ႔နယ္ေျမသီးသီးမွာ အျခားအတြက္ အပိုင္မေပးသင္ပါ ယာယီသာေပေဆာင္သင္ပါသည္ စီးပြားေရး လူမွဴေရး စသည္ေပါ အခုဆိုရင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲနယ္ေျမထည္႔ ဘာမွမဆိုင္ အျခား၀င္သူေတြ ၀င္လာ ေနရာယူျပီး ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ေနရာယူသူေတြအမ်ားအျပားေတြရပါတယ္ ဒါ ယာယီသာ ပုိင္ဆိုင္သင္ပါသည္ ေနာက္ဆိုရင္အမ်ဳိးသာေနရာမရွိ အခက္ခဲၾကဳံရလိုက္မယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတဲ႕ေကာင္းေဆာင္ေတြ ျပည္သူလူထူးေကာင္းေဆာင္ေတြ စည္းမ်ဥ္းဥမေဒထုတ္လိုက္ပါ ကိုယ္ပိုင္ျငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႕ ဒီမိုဂေရစီ နုိင္ငံကိုေအာင္ျမင္တို႕တက္ပါေစ

   • နိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း မတည့္သေ႐ြ႔ ရန္ျဖစ္ေနသေရြ႔ သူတို႔ ေတြပဲ ခ်မ္းသာေနလိမ့္မယ္။ သူတို႔က်ြန္ေတြ ျဖစ္ေနတာ နိုင္ငံသား စစ္စစ္တိုင္းရင္းသားေတြပါ ။ တိုင္းရင္းသူေတြ ကရင္မေလးေတြကို ဘ၀ပ်က္ေစတာ သူတို႔ေတြ ေငြနဲ႔ဖ်က္စီးလိုက္တာပါ မယံုရင္ ဖ်က္စီးခံကေလးမ ေလးေတြကို တစ္ဦးခ်င္းေမးႀကည့္ပါ
    ရင္နာမိတယ္ ။ စာတတ္ႀကပါစို႔. knu နဲ႔ သူ႔ တပ္သားေတြဟာ ကရင္ျပည္သူကို တန္း အခြင့္အေရး ရေစခ်င္ၾကတယ္ လို႔ျမင္တယ္ အခုဒီမိုကေရစီဟာ တန္းတူ အခြင့္အေရး ဆိုတာ ကမာၻလံုးလက္ခံေနႀက ၿပီးသား ဘာလိုေသးလဲ စာတတ္ႀကပါစို႔ (မအ ႀကပါနဲ႔ေတာ့) ။ အစိဳးရ စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔. ေ၀ဖန္ရရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စု မျပို ကြဲဖို႔. အသက္ေပး သြားနိုင္သူေတြလို႔ၿမင္ပါတယ္

 2. မင္းႀကီးညိဳ

  ေကအင္ယူက ကုမၸဏီေတြထံမွအခြန္အေကာက္ယူၿခင္း၊ ကားသမားမ်ား နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ား
  ထံမွအခြန္ေကာက္ခံၿခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူမ်ားထံမွအခြန္ေကာက္ခံၿခင္း၊ အေသးစား
  အလတ္စား စီးပြာေရးသမားမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ၿခင္း။ ဒီေကဘီေအကလဲ အဲဒီအတိုင္းအခြန္
  အမ်ိဳးမ်ိဳးေကာက္ခံတဲ့အၿပင္ အာ၀ါေဒး(ေခၚ)ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားလုပ္ၿပီး ၀င္ေငြရွာေနၿခင္း
  တို့ကို လုပ္ေနႀကပါတယ္။ သူတို့အဖြဲ့အစည္းအတြက္ ရန္ပံုေငြပါတဲ့။ လူထုမွာေတာ့ ၀န္ထုပ္
  ၀န္ပိုးေတြ ပိေနႀကရတယ္။ ရန္ပံုေငြမရွိရင္လဲ နယ္ၿခားေစာင့္တပ္(သို့မဟုတ္)ၿပည္သူ့စစ္အၿဖစ္
  အသြင္ေၿပာင္းလိုက္ေပါ့။ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို အစိုးရမွတာ၀န္ယူပါလိမ့္မယ္။