ထားဝယ္ စီမံကိန္းအတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာ ေရေအာက္ ေကဘယ္ ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္း ခ်ိတ္မည္

Hits:12,373
1   | |

တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္း တေနရာ (ဓာတ္ပံု – Reuters)

တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးေရးအတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရေအာက္ ေကဘယ္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈကို စတင္ရန္ ေဆြးေႏြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ေရေအာက္ ေကဘယ္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိမ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံု၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီနးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ယင္းသို႔ ေရေအာက္ ေကဘယ္စနစ္ျဖင့္ အင္တာနက္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီးမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနသည့္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထားဝယ္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြက္ ေရေအာက္ ေကဘယ္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ၿပီးစီးပါက ယင္းကြန္ရက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကလည္း ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္အျပင္ ထားဝယ္စီမံကိန္းႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာ တဦးက ဆိုသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ႏွင့္ အီတာလ်ံ-ထုိင္းကုမၸဏီတုိ႔အၾကား ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈. ၆ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ သံမဏိ စက္႐ံုမ်ား၊ ေရနံသန္႔စင္ခ်က္လုပ္ေရး စက္႐ံုမ်ား၊ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. I hope the people of Dawae area will benefit from this project .