သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၂၀၁၅ တြင္ စတင္လည္ပတ္မည္

Hits:20,217
4   | |

ယမန္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနေသာ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္(ဓာတ္ပုံ – ဇြဲထက္/ဧရာ၀တီ)

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)တြင္ က်င္းပသည့္ သီလဝါ စက္မႈဇုန္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္မည္ဟု ဧရာဝတီသို႔ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၅ မွာ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္မယ္၊ အခုခ်ိန္ကတည္းက ႏိုင္ငံေပါင္းစုံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ေနၿပီ၊ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္အတြက္ Master plan(လုပ္ငန္းစီမံခ်က္)ကုိေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တခါမွမရွိေသးတဲ့ပုံစံမိ်ဳး ဆဲြေနတယ္၊ အကုန္လုံးေတာ့ စနစ္က်ေအာင္ လုပ္ သြားမယ္”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Sumitomo ၊ Mitsubishi ၊ Marobuni ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သေဘာ တူ ညီခ်က္ ရယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစီမံကိန္း ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းသည္ ဟက္တာ ၂၄၀၀ ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

“ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္က ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း ပါဝင္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ အေၾကာင္းျပန္ထားတာေတာ့ မရွိေသးဘူး၊ သူတို႔ က အစိုးရပိုင္းပါဝင္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ဖို႔ ယုံၾကည္မႈေတြရွိလာမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ေပးရန္အတြက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီး တည္ေထာင္သြားၿပီး ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မခဲြျခားဘဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ကို တေျပးညီ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရသည္။

“ပိုက္ဆံမရွိလို႔ မလုပ္ႏုိင္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ဂ်ပန္ဘက္က ေခ်းေငြေဆာင္ရြက္ေပးမွာေၾကာင့္ မလုပ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္း လုံးဝမရွိဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္တဲ့စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအမ်ားဆုံး ပါႏိုင္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္”ဟု ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ UMFCCI ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္က “ထိေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မယ့္ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္၊ လုပ္သားကိစၥေတြ အပါအဝင္ အားလုံးကို အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္သြားမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ေျမေနရာမ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စဥ္းစားၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ စီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္း ေျမေနရာမ်ားထက္ အဆမတန္ ေစ်းျမင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ လုပ္ကိုင္သြားႏုိင္ရန္ ညိွႏိႈင္းေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးဆက္ေအာင္က“ႏိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေစ်းထက္ မ်ားေနတာေၾကာင့္ အဲ့ဒီေစ်းနဲ႔ေတာ့မသြားဘူး၊ သင့္ေတာ္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ပဲ သြားမယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအရႈံးေပၚေအာင္ေတာ့ လုပ္လို႔မရဘူး”ဟု ေျပာသည္။

သီလဝါဇုန္အတြင္းရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္း (MITT)တြြင္ ၁၆ ႏွစ္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အၿငိမ္းစား အရာရွိတဦးကလည္း“အထူး စီးပြားေရးဇုန္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းေတြေကာင္းဖို႔ လိုတယ္၊ ေရ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိတယ္၊ လွ်ပ္ စစ္မီး ရရွိဖုိ႔လည္း လိုတယ္၊ သီလဝါမွာက အဲ့ဒီလိုအပ္ခ်က္ ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္”ဟု ေျပာျပသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ရွိေန၍ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အေနျဖင့္ စက္႐ုံတည္ေဆာက္အေရးအတြက္ စဥ္းစားေနၾကရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္လင္း က ေျပာဆိုသည္။

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ Master plan ကုိ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ လကုန္ အၿပီးေရးဆဲြမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ဥပေဒ ေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေကာ္ မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. If you do it, do it right without hurting poor people.