ဝင္လာေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား က်ပ္ေငြေစ်းကို ၿခိမ္းေျခာက္

Hits:41,000
10   | |

ဗဟုိဘဏ္က အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၈၈၀ ႏွင့္ ၈၆၆ က်ပ္အၾကား ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား (FDI)ႏွင့္အေမရိကန္ အစုိးရ၏ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမ်ားက ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာေၾကာင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဦး၀င္းရွိန္က ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ယမန္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိစဥ္ ဦး၀င္းရွိန္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ စီး၀င္မႈ မ်ားျပားလာေနသည့္အျပင္ အျခားတဖက္တြင္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္မႈကို အစုိးရက မ်က္ေျခအျပတ္မခံေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ေန႔စဥ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း ထုတ္ျပန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းရွိန္က ဆုိသည္။

“ေငြေၾကးမူ၀ါဒရဲ႕အဓိက ရည္မွန္းခ်က္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ Growth with stability ကုိရရွိရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကာလမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္မားေနတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို ျမင့္မားေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ျပည္ပကေန ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားေငြစီး၀င္မႈမ်ားျပားေနတာနဲ႔အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၎ရဲ႕ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏုိင္ရန္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို က်င့္သုံးေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးက အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ေငြေၾကးနဲ႔လဲလွယ္ရာမွာ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်ေနပါတယ္။ ထုိ႔အတူပဲ အျခား ေငြေၾကးတန္ဖိုး ျမင့္မားလာျခင္းနည္းတူ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ျမင့္မားလာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းရွိန္က ဆုိသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္တခုလုံး၏ ၀ယ္လုိအားႏွင့္ ေရာင္းလုိအားအေပၚ အမွန္တကယ္ထင္ဟတ္ ေစေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေစ်းကြက္ေပၚထြန္းေရး စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ေငြလဲႏႈန္းျဖစ္ေပၚေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြအေျခအေနကုိ မ်က္ေျခအျပတ္မခံဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ဦး၀င္းရွိန္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကမူ အစုိးရ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲႏႈန္းမွာမူ အမွန္တကယ္ စီးပြားေရးကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ ပီျပင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ အၿငိမ္းစား ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိးက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲႏႈန္းသည္ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ေငြလဲႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ ရပ္တန္႔ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးျမင့္တက္သည္ဟုလည္း မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအရွိန္ အဟုန္ျမွင့္တင္ရန္ ပီျပင္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိသည္။

“ေငြတန္ဖိုး တက္တယ္၊ မာတယ္ဆုိတာက ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ က်သြားရမယ္၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈေတြတုိးလာမွ ေငြတန္ဖုိးတက္တယ္၊ မာတယ္ေပါ့။ ဒီလိုေျပာလို႔ရမွာ။ လက္ရွိေငြလဲႏႈန္းက စီးပြားေရးေတြ အားလုံးၿငိမ္ေနလုိ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းပဲ။ ၿငိမ္တယ္ဆိုတာ လႈပ္ရွားမႈမရွိလုိ႔ ၿငိမ္ေနတဲ့ ေငြလဲႏႈန္းကုိ ေျပာတာ။ တည္ၿငိမ္တယ္လုိ႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ အခုအခ်ိန္အထိကုိ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက တကယ့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ထင္ဟပ္မႈ မရွိေသးဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိးက ဆုိသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကုိကိုကမူ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစုိးရသည္ FEC ေငြေၾကးကို ရုပ္သိမ္းျခင္းမရွိေသး သည့္အျပင္ နီးစပ္ရာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးေသာ ခရုိနီစီးပြားေရးစနစ္ကုိ တြင္က်ယ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္သည္။

“FEC အျပည့္အ၀ မဖ်က္ေသးရဘူး။ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကလည္း ရွိေနေသးတယ္။ လက္ရွိေငြလဲႏႈန္းက Managed Floating အဆင့္မွာပဲရွိေသးတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး မပီျပင္တဲ့အတြက္ ခရုိနီစီးပြားေရးက ႀကီးစိုးေနတယ္။ တန္းတူညီမွ် အၿပဳိင္အဆုိင္ ခြင့္ျပဳတဲ့ စီးပြားေရးပုံစံကုိ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ လက္ရွိ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ေငြလဲႏႈန္းက အစစ္အမွန္ မဟုတ္ေသးဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိက ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၈၅၀ ႏွင့္ ၈၆၆ က်ပ္အၾကား ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္းထားသည္ ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္း ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားၿပီး ျမန္မာေငြတန္ဖိုး အလြန္ျမင့္တက္စဥ္က ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ားစု အရႈံးေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကသာ ေရထြက္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အေၾကြးတင္ ဘ၀ပ်က္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ ယခု အေမရိကန္တေဒၚလာ ျမန္မာေငြ ၈၅၀ က်ပ္၀န္းက်င္မွာ ေရထြက္လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ္လည္း အရင္းအႏွီး မရွိသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ရွင္းျပသည္။

“တကယ္လို႔သာ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးထပ္ၿပီး ျပန္တက္လာရင္ လုပ္ငန္းေတြရႈံးၾကဦးမွာပဲ။ အခု လုပ္ငန္းျပန္လုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းက ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္။ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္တုန္းက အေၾကြးေတြ တင္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ ျပန္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အစုိးရကိုေတာ့ အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးဖုိ႔ တင္ျပထားတာရွိတယ္။ သူတို႔ကလည္း ႏုိင္ငံျခားအကူအညီရရင္ ကူညီမယ္ေျပာတယ္” ဟု ဦးသန္းလြင္က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ကမူ ေငြလဲႏႈန္းတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးျမင့္တက္ေနရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ၀င္ေရာက္မႈကလည္း အဓိက အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“တကယ္ေတာ့ ဘိန္းေရာင္းလုိ႔ရတဲ့ေငြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းလို႔ရတဲ့ေဒၚလာေတြကလည္း တရားမ၀င္ ၀င္ေနတာပဲ။ တရား၀င္သာ စာရင္းမရွိတာ ကမၻာမွာ ျမန္မာက ဘိန္းအထြက္ အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါေနတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးက ရတဲ့ ေဒၚလာေတြေၾကာင့္လည္း ေငြလဲႏႈန္းေပၚကုိ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္” ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ယခင္စစ္အစုိးရေခတ္က အေမရိကန္တေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ေျခာက္က်ပ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္တေဒၚလာ က်ပ္ေငြတေထာင္ေက်ာ္ေစ်းေပါက္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ ခြင့္လုိင္စင္မ်ား  စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တေဒၚလာ ေျခာက္က်ပ္စနစ္ကုိ တရား၀င္ပယ္ဖ်က္ကာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ေန႔စဥ္ ရည္ညြန္း ေငြလဲႏႈန္း ထုတ္ျပန္ေသာစနစ္ကုိ စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအျပင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လည္း ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ေငြလဲစင္တာမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။


6 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Not all the FDI supports the country’s economy. Especially in retail sector, FDI in retail sector will lead to loss of jobs….

 2. သူတို႔ေတြလဲ အိတ္ေဖာင္းလို႔ လွ်ံက်ေတာ႔ မွဘဲ ၁ ေဒၚလာ ၆ က်ပ္ေစ်းကို ဖ်က္ေတာ႔တယ္…အရင္တံုးကေတာ႔ ဓါတ္ေငြ႔ သစ္ နဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းလို႔ ရတဲ႔ ေဒၚလာေတြ ကိုက်ေတာ႔ အစိုးရ ရဲ႔ ေငြစာရင္းက က်ပ္ေငြ နဲပ ျဖစ္လို႔ ၁ ေဒၚလာ ကို ၆ က်ပ္နဲ႔ တြက္ျပီး အစိုးရ ထဲျပန္ထဲ႔ၾကတယ္….ေဒၚလာေတြကေတာ႔ သူတို႔ရဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ အေကာင္႔ေတြထဲ ေရာက္သြားေရာ…ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ က်ပ္ေငြ ၆၀၀ ဘဲ ေပးရတယ္ေလ…ေဒၚလာ တစ္သန္း ကို က်ပ္ေငြ သိန္း ၆၀ နဲ႔ လဲလို႔ ရမွေတာ႔ သိန္း၆၀၀ ေပးရင္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းရျပီေလ…ဒါေၾကာင္႔ သူတို႔ေတြ ေဒၚလာ သန္းခ်ီျပီး ခ်မ္းသာေနတာ မဆန္းပါဘူး….

 3. The good sign to bring back solid financial system. In the past, Burmese currency is no more than a paper. It is even worthless than toilet tissue in abroad.

 4. ျမန္မာေငြ တန္ဘိုးတက္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ေငြလဲႏႈန္း က်ေပမယ္႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကမွ မက်တာ။ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၈၅၀ ေအာက္ေရာက္သြားရင္ ျပည္ပမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းက မိဘ၊ မိသားစုကို ေထာက္ပန္႔ေနသူေတြ အခက္ေတြ႔ကုန္မယ္။

 5. မင္းႀကီးညိဳ

  ၿမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဘိုးတက္မွၿဖစ္မွာပါ။ က်ပ္ေငြတန္ဘိုးတက္ေနစဥ္က ၿမန္မာက်ပ္ ၁၀၀၀ ကို
  တရုတ္ယြမ္ ၈ ယြမ္ထိ ရခဲ့ဘူးတယ္။ အခုဆိုရင္ ၇ယြမ္ ၂၉ၿပားပဲ ရေတာ့တယ္။ အလားတူပဲ
  က်ပ္ ၁၀၀ ကို ထိုင္းဘတ္ ၄ ဘတ္ေက်ာ္ထိ ရွိလာခဲ့ရာမွ အခု ၃ ဘတ္ ၿပား ၄၀ ပဲရွိေတာ့တယ္
  က်ပ္ေငြေဖာင္းပြ လာတဲ့သေဘာပါ။ က်ပ္ေငြတန္ဘိုးက်ေအာင္ တမင္မလုပ္သင့္ပါ။ သူ့ရဲ့ပကတိ
  အမွန္အတိုင္း ၿဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ပို့ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့စကားကိုနား၀င္ၿပီး အစိုးရမွက်ပ္ေငြ
  တန္ဘိုးက်ေအာင္ တမင္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။

 6. မင္းႀကီးညုိ ေျပာတာသဘာ၀ က်တယ္ အားလုံး ကို ခ်ိန္ ညွိရမယ္ – တဘက္တည္းတင္/ခ်လုိ႔မရဘူး