အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ထုိး

Hits:48,291
3   | |

နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး အၿပီး ကုန္သည္အသင္း ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ အေမရိကန္စီးပြားဌာန လက္ေထာက္၀န္ႀကီး Mr.Jose Fernandez တုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – သာလြန္ေဇာင္းထက္ / ဧရာ၀တီ)

အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔အၾကား စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတရပ္ကုိ ယေန႔လက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔က်င္းပေသာ  အေမရိကန္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးမႈဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သည္အသင္းမ်ားအၾကား အနာဂတ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ယင္းသုိ႔ လက္မွတ္ ေရးထုိးလုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ အစည္းအေ၀းသုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားဌာန လက္ေထာက္၀န္ႀကီး Mr.Jose Fernandez၊ အာရွေဒသဆုိင္ရာ အေမရိကန္ကုန္သည္ အသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒Ms.Tami Overby တုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္သည္အသင္း ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အေမရိကန ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကား ေတြ႕ဆုံမႈသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ထူးျခားေသာ ေန႕ရက္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္အသင္း ဦး၀င္းေအာင္က ဆုိသည္။

“ႏွစ္ႏုိင္ငံက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ကိစၥေတြကို အက်ဳိးရွိရွိနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိတာ ေဆြးေႏြးတယ္။ အေမရိကန္ကို ကုန္သြယ္ေရးေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ စားသုံးသူ လက္ခံႏုိင္မယ့္၊ ဟုိဘက္က စနစ္ေတြအရ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႔နဲ႔ ဘယ္လိုရမယ္၊ နည္းလမ္းေတြက အစေပါ့။ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ့္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏုိင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဖလွယ္တယ္၊ ရွင္းျပတယ္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတယ္ေပါ့။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိတဲ့ကိစၥမွာ စီးပြားေရး ရႈေဒါင့္တခုတည္းက မဟုတ္ဘဲနဲ႔ Cooperate Social Responsibility(CSR)ဘယ္လုိအေလးအနက္ထားၿပီးေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လုပ္သားထုေတြ၊ လုပ္သားထုတ္ေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ တည္ရွိေနၾကတဲ့မိသားစုေတြရဲ႕ဘ၀ လုံၿခဳံေရး၊ လူမႈဘ၀ ျမင့္မားလာေရး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္လုိ႔ရမလဲ ဆိုတာကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကမယ္” ဟု ဦး၀င္းေအာင္က ဆုိသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အေမရိကန္ Chervon ေရနံကုမၸဏီ၊ General Motor ၊ MetLife၊ Cargill ၊ Fedex ၊  General Electric ၊ Target ၊ Honeywell ၊  eBay ကုမၸဏီအပါအ၀င္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရး၊ အီလက္ထရြန္းနစ္လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားအေမရိကန္ကုမၸဏီ ၃၀ နီးပါးလာ ေရာက္ၾကၿပီး စင္ကာပူ၊ ဘန္ေကာက္၊ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကကာ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ အုိင္တီႏွင့္ သတင္းနည္းပညာကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

အေမရိကန ္ႏုိင္ငံျခား၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားဌာန လက္ေထာက္၀န္ႀကီး Mr.Jose Fernandez က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ထင္သာျမင္သာ နည္းပါးမႈႏွင့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑တုိ႔က အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆုိသည္။

“အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တုိးျမွင့္ဖို႔ အားစုိက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔လည္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္လို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ အနာဂတ္ကို က်ေနာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကုိ ဆုိင္းငံ့ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈရွိေနတာ၊ ထင္သာျမင္သာ မရွိတာ၊ စီးပြားေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သတိရွိရွိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္”ဟု Mr.Jose Fernandez ကဆုိသည္။

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူတဦးျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ အႀကံေပးတဦးျဖစ္သူ Mr.Wolfgang Sander-Fischerက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။

“အခုေတြ႕ဆုံမႈက အစပုိင္းေတြ႕ဆုံမႈပါပဲ။ တဦးနဲ႔ တဦးၾကားမွာ ပထမဆုံး ထိေတြ႕တာပါ။ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ကေတာ့ အရမ္းေစာပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေတြ႕ဆုံမႈကေန အနာဂတ္အတြက္ ေသခ်ာေရရာတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု Mr.Wolfgang Sander-Fischerက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တုိက္  အရွိန္ျမွင့္ေနသည့္အတြက္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မၾကာမီ ရုပ္သိမ္းသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာစီးပြားေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေၾကာင့္ ပိုမို နီးစပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမွား ျဖစ္ထြန္းလာမည္ဟု ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

“ဒီနားလည္မႈစာခွၽႊန္လႊာက ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပုိၿပီးေခ်ာေမြ႕ေစမယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရုပ္သြားပါလိမ့္မယ္။ တႏုိင္ငံနဲ႔တႏုိင္ငံ၊ တသင္းနဲ႔ တသင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဖ လွယ္ႏုိင္မယ္။ ကုမၸဏီေတြအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြဖလွယ္ႏုိင္မယ္။ စည္းကမ္းနဲ႔ နည္းလမ္းနဲ႔လုပ္ေဆာင္ၾကမွာကို ေျပာတာပါ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ေရာက္လာဖုိ႔ကေတာ့ အခ်ိန္ေတာ့ယူရမယ္။ အခုက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အခုမွ စၿပီးထိေတြ႕တာေလ။ ေနာက္ပုိင္းက်ရင္ ပုိရင္းႏွီးမယ္၊ သူတို႔လိုခ်င္တာ၊ ကိုယ္ကေပးႏုိင္တာေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးရမယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ရွင္းျပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ သမၼတအုိဘားမားလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒကို စတင္က်င့္သုံးလာခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဟီလာရီကလင္တန္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးပုိမုိေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သမုိင္း၀င္ခရီးစဥ္လာေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံသည့္အျပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးလ်က္ရွိရာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အစုိးရဘဏ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႔ျဖဳိးမွဳဘဏ္ ႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွစ္ခုတုိ႔ကို အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *