ဒီခရီးကို ဒီကားနဲ႔ျဖင့္ ခရီးမတြင္ …

Hits:10,650
12   | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. အရမ္းကိုသေဘာက်မိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာဘာလဲ