ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ရန္ကုန္

Hits:426
24   | |

 

 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. အိုဘားမား ကို တလ တခါ ျမန္မာျပည္ လာဘို႔ ေျပာၾကည္႔ရမယ္…ဒါမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ၾကီး သန္႔ရွင္းသြားမွာ….

  2. ရန္ကုန္ University အတြင္းရွိ မဟာဘြဲ႕ အတန္းမ်ားကို ၁၇-၁၁-၂၀၁၂ မွ ၁၉-၁၁-၂၀၁၂ အထိ ပိတ္ထားလိုက္ၿပီး၊ ေက်ာင္သား/သူမ်ား၏ ကားမ်ားကိုလည္း ၁၅-၁၁-၂၀၁၂ ေန႕မွစကာ ၀င္ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။အိုဗားမားလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းမတက္ရေတာ့ပါ