အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။

Hits:432
19   | |

အႀကံတူ ေနာက္လူသာစတမ္း။

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ဟားဟား။ ေစတနာ မမွန္ေတာ့ ကိုယ့္ တပည့္ေတာင္ သူမ်ားတပည့္ျဖစ္သြာၿပီ