“အၿငိမ့္စားမယ့္ အၿငိမ္းစားမ်ား”

Hits:648
28   | |

7 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

  ႀကံႀကံ ဖန္ဖန္ မၾကားဘူးပါဘူး။ ကိုယ္႔အိမ္မွာ ခိုင္းတဲ႔ အလုပ္သမားကို ႏိုင္ငံ ဘ႑ာထဲက အၿငိမ္းစား လစာ ေပးရတယ္လို႔။ ႏိုင္ငံက ေပးတဲ႔ ကား၊ ႏိုင္ငံက ေပးတဲ႔ အိမ္၊ ကားအတြက္လဲ ဓါတ္ဆီခ၊ ျပင္ခ ဘာမွ မရွိ။ အိမ္မွာလဲ ေရဘိုး မီးဘိုး ဘာမွ မေပးရ။ အားလုံး အားလုံး ႏိုင္ငံဘ႑ာထဲက ယူေနတာ အားမရ ေသးဘူးလား။
  သည္ေလာက္ေတာင္ ႏိုင္ငံကို အားကိုး၊ ျပည္သူဆီက ယူခ်င္ေနရင္ ျပည္သူေတြ တေယာက္တခ်က္ ၀ိုင္းတို႔ ၾကရေအာင္။ အဲဒါနဲ႔တင္ ဒင္းတို႔ ေသႏိုင္တယ္။

 2. haha that right
  only them who made us poor.
  even they have rich not enough for them

 3. These people deserve death chambers but they still try to suck more blood. Vampires and Burmese generals are the same. The best thing is to put them on trials and sent them behind bars for good.

 4. This is called Than Shwe ways of disciplined democracy.
  “You are allowed to spend what you want and then the country will support the fund for you”.

  You = Ex generals who make myanmar as the poorest nation in the world.

  What a funny joke!
  Made in myanmar

 5. ဘာလဲကြ မင္းတို႕ကအခြင့္ထူးခံလူတန္းစားေတြလား