ဆႏၵျပ ဝတ္စံု

Hits:7,579
21   | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. မေနာက္ပါနဲ. ဦးေလးရာ …………….

    • သူ ့ကၽြန္ဘ၀တုန္းကသာ သံဃာေတြပါ၀င္ဆင္ႏြွဲခဲ့ၾကတာၾကည့္ေကာင္တယ္။ယခုေခတ္သည္လိုလိုက္ပိတ္ေနရင္ငါတို့ဘဲအလုပ္လက္မဲ့နဲ ့ထမင္းငတ္ဦးမည္။