ဦးပိုင္ ဂန္းနန္း စတိုင္လ္

Hits:2,666
33   | |

ဦးပိုင္ ဂန္းနန္း စတိုင္လ္

5 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

    အဘိုးအဘြားက ကုေဋရွစ္ဆယ္ အေမြ ထားသြားလဲ ပညာမတတ္ အသုံးမက်တဲ႔ အေဖေၾကာင့္ အကုန္ လူလိမ္ခံရ၊ သူမ်ားမတရား ျဖတ္ယူၾကနဲ႔ ေျမးေတြလက္ထက္ ကုန္းေကာက္စရာ မရွိ ျဖစ္ရတာ တို႔ ျမန္မာျပည္ ရာဇ၀င္ပဲ။

  2. The Legacy of Than Shwe’s rule is still haunting us like nightmare. To build is quite difficult but to destroy is quite easy. Than Shwe destroyed our country really really bad in his two decade rule. He is the real evil Gangnam Style.

  3. ဟား..ဟား………..ဟား..

  4. ဟား..ဟား..ဟ..ဟ..

  5. I reprect Walone.
    Your right.