ဆႏၵျပ ၁၀၊ သတင္းေထာက္ ၅၀၊ ရဲ ၁၀၀

Hits:2,439
33   | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ဆရာမ်ားရင္သားေသလုိ႕ေရွ႕လူႀကီးေတြေျပာထားတယ္ေနာ္ ခလုပ္တုိက္တာကုိ ဖားျပဳပ္ကုိက္ တာလုပ္အဲ့ဒီကေနတရုပ္ရုိက္တာျဖစ္ေနအုံးမယ္ဆရာတုိ႔ေရ။

  2. လႊတ္္ေတာ္ထဲမွာ ကာတြန္းထဲကသူခိုးကုိတပ္ေပးတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ၿပီး ေငြထုပ္ဖင္ခုထုိင္ေနတဲ့ သူမ်ားက လက္ေထာင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ပါတယ္ လို႔ေအာ္ေနၾကတဲ့ ကာတြန္းေလးတစ္ခုဆြဲေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးသြားတဲ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတုန္းက ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ေတြေၾကညာေပးဖို႔ အဆိုမွာ ကန္႔ကြက္ၾကသူေတြမ်ားလုိ႔ပါ။