“အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဘယ္သူ႔မွာလဲ”

Hits:4,760
8   | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Than Shwe’s constitution is not good enough to build the Union. The highest executive power must be in the hand of the president. Military chief must be under the minister of Defense. And the Defense Minister must be under the president. Now, the Minister of Defense is just a puppet one who has no authority on military chief. 2008 Constitution is like a lame duck. I am sorry for Thein Sein who has not much power to lead the nation as a president.

  2. ၀ါးလက္ခုပ္

    စစ္ေၾကာင္းက ဘယ္ဘက္လိုက္ရမယ္ဆိုတာ ေရးဆြဲၿပီးသားကုိ ဦးေခါင္းေပါင္းက ဟန္ျပလုပ္ေနတာကုိ သရုပ္ေဖၚထားတာပါ။ “သရုပ္မွန္ကာတြန္း” ပါ။