“သူအျပဳတ္ ငါအက်”

Hits:8,380
10   | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. အရမ္းကိုေၿပာင္ေၿမာက္တဲ့ကာတြန္းကြက္ပါ- ေလးစားပါတယ္

  2. i like Irrawaddy news