မူပိုင္ခြင့္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

ဧရာဝတီ (ျမန္မာပိုင္း၊ အဂၤလိပ္ပိုင္း) အြန္လိုင္း သတင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊  အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္၊ အေတြးအျမင္၊ ကာတြန္း၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ႐ုပ္သံဖိုင္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအေနျဖင့္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအတိုင္း ဧရာဝတီ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔သို႔ ဆက္သြယ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းဘဲ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ။

အီးေမးလ္

  • [email protected],
  • [email protected]
  • [email protected]
  • [email protected]

ဖုန္း
ခ်င္းမိုင္ – (66 53) 273 062 / (66 53) 273 064
ရန္ကုန္ – 01 – 388 521 / 01 – 389 762