ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဦးစားေပး စီမံကိန္းမ်ား ၂၀၁၅ တြင္ အၿပီး လုပ္မည္

Hits:265
14   | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္က ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဂက္စတာဘုိင္ နမူနာပံု ေပးအပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု – သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္)

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အဓိက ဦးစားေပး စီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ အစည္းအေဝးအတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလတ္တို႔ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ သီးျခားေတြ႔ဆံုၿပီး ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ စက္႐ံု၊ ေရေပးေဝေရး၊ ေရဆိုးစြန္႔စနစ္၊ ရထားလမ္း အပါအဝင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထပ္မံက်င္းမည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလတ္တို႔သည္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထုိင္း-ျမန္မာ ၂ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အသိေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံ တကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္ေရး ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားလည္း အဆုိပါ ပူးတြဲ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၂ ႏုိင္ငံ ပူးတဲြေကာ္မတီမွ အဓိက ဦးစားေပး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥ ယင္းလပ္ကလည္း ဖႏြမ္းပင္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထား၀ယ္ေရးနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွကို ဆက္သြယ္ေပးမည္ ဆက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္က အထူးသျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားသည္။

ထုိင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရသည့္အေပၚ ထုိင္းအစိုးရကို အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလုိဟု ေျပာဆုိမႈသည္ အဓိက စိတ္၀င္စားမႈ အရွိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္က လွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႉဒါန္းမႈကိုလည္း ထို္င္းဘက္က ေၾကညာခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္က ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဂက္စတာဘုိင္ နမူနာပံုကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲတခုတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရးဇုန္ (AEC) အႀကိဳ ထုိင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို အားတက္သေရာ စိတ္၀င္စားလွ်က္ ရွိသည္။

ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ သက္ဆင္ ရွင္နာ၀ပ္ကလည္း မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းကို ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေသခ်ာေစရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဧရာ၀တီက သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ မရေသးေပ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *