ေတာင္၀င္ အလုပ္သမားေတြ ဆက္လက္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပဆဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:47
0   | |

ေတာ္၀င္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕  ထပ္ဆင့္တိုး တိုက္ပြဲ၀င္ ဆင္ႏြဲ႕မႈနဲ႔ ေတာ္၀င္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးကိုကိုေထြးရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈ စကားေတြကို ႐ုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *