တမူးၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္ေကာက္သမားမ်ား (႐ုပ္/သံ)

Hits:31
0   | |

 တမူးၿမိဳ႕ ပါဟဲေခ်ာင္းထဲက ေက်ာက္ေတြကို ေကာက္ၿပီး စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေနၾကတဲ့ ေက်ာက္ေကာက္ သမားေတြ အေၾကာင္းကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူး တင္ဆက္ ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *