ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အရက္ခ်က္စက္႐ံုအတြက္ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူ

Hits:75
1   | |

ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရႊဟသၤာ အရက္ခ်က္စက္ရံု အတြက္ လယ္ဧက ၉၀ေက်ာ္ သိမ္းယူထားတဲ့ အေၾကာင္းကို ရုပ္/သံ နဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *