မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ေတာ္၀င္ျပႆနာ (႐ုပ္သံ)

Hits:24
0   | |

ဆႏၵျပ ေတာ္၀င္ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ အၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြဟာ ဒီကေန႔ အထိ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္လုိ႔မရႏုိင္ေသးတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနတာကို ဧရာ၀တီက ရုပ္သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *