ေတာ္၀င္အလုပ္သမားမ်ား နစ္နာေနဆဲ (ရုပ္/သံ)

Hits:42
0   | |

ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေတာ္၀င္အလုပ္သမားေတြဘက္က အႏုိင္ရခဲ့ေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ခြင့္မရတာနဲ႔ နစ္နာေၾကးေတြ မရႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနကို ရုပ္သံသတင္းနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *