ဆင္ဆာေဖာ္ထုုတ္တဲ့ ျပပြဲ (႐ုုပ္/သံ)

Hits:53
0   | |

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူေတြ ျဖစ္ထြန္းေနေပမဲ့ ပန္းခ်ီအႏုုပညာေတြအေပၚမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ႐ွိေနေသးတယ္ဆိုုတဲ့ ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေနာက္ကြယ္ Beyond Burma ပန္းခ်ီျပပြဲ ႐ုုပ္သံ ျဖစ္ပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *