ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ေၾကးနီစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး (႐ုပ္/သံ)

Hits:32
0   | |

ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေက်ာက္တံတား တရား႐ံုးႏွင့္ ပန္းဘဲတန္း တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးတာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *