ကံကုန္ရြာသားမ်ား အက္ဆစ္စက္႐ံုကို ေရႊ႕ေျပာင္း (သို႔) ရပ္တန္႔ေစခ်င္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:41
0   | |

ေၾကးနီးေတာင္ စီမံကိန္းအနားက ကံကုန္း ရြာသားေတြဟာ လည္ပတ္ေနတဲ့ အက္ဆစ္စက္႐ံုေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္ ကေလးေတြ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုတာကို ဆက္လက္ ေျပာဆိုေနၾကၿပီး အဲဒီစက္႐ံုကို ေရႊ႕ေျပာင္း (သို႔) ရပ္တန္႔ေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာဆိုထားတာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *