ညိွဳ႕မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (႐ုပ္/သံ)

Hits:49
0   | |


လိင္ပညာေပး မဂၢဇင္းထုပ္ေ၀မႈေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ အေရးယူၿပီး ထုတ္ေ၀ခြင့္ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရေသာ ညိွဳ႕ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုဦးေဆြ ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *