ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမေရာင္းစားမႈ (႐ုပ္/သံ)

Hits:43
0   | |

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၆၇) ရပ္ကြက္မွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေတြကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရန္ပံုေငြအတြက္ ေရာင္းခ်မႈေတြရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *