မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး (႐ုပ္/သံ)

Hits:47
0   | |


ျမန္မာ႔ မီဒီယာေလာက အေျပာင္းအလဲအေပၚ  ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ နွင့္ ဧရာဝတီ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းျခင္း


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *