အျငင္းပြားေနေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေရြးခ်ယ္ပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:161
0   | |

တျပည္လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးပြဲကို လူထုဆႏၵအရ ျပဳလုပ္ေနေပမယ့္ မေက်နပ္မႈေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းေတြက လြဲေျပာင္းမေပးခ်င္တဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *