ဧရာ၀တီကိုေျပာျပတဲ့ လား႐ႈိးသိန္းေအာင္ရဲ႕ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳ (႐ုပ္/သံ)

Hits:67
0   | |

အႏွစ္(၄၀) ျပည္ပမွ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးခင္က ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္ လား႐ိႈးသိန္းေအာင္ ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ဧရာ၀တီမွ ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *