ႏိုင္ငံတကာ အစားစာႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲ (႐ုပ္/သံ)

Hits:50
0   | |

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းေတြ ျပသေရာင္းခ်ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီမွ ႐ုပ္/သံ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *