ကေလးမ်ားအတြက္ ေရႊသံစဥ္ ေဖါင္းေဒရွင္း (႐ုပ္/သံ)

Hits:55
0   | |

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားရိွ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါေသာကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားဒုကၡမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ျပည္သူတို ့၏ စိတ္ဓါတ္မ်ားကိုဂီတျဖင့္ ရွင္သန္လာေအာင္ ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေရႊသံစဥ္ ေဖါင္ေဒရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာ၀တီက ႐ုပ္သံ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *