နံသာေတာင္က ပညာတန္ေဆာင္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:57
0   | |

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နံသာေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ ဦးစရဏ ဦးစီးတဲ့ နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ပညာဒါန ပရဟိတစာသင္တိုက္က ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ရုိက္ကူးထားပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းသားေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရခုိင္-ဘဂၤလီ အဓိဂ႐ုဏ္းေၾကာင့္ မီးေလာင္ခဲ့တဲ့ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းသားေတြပါ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *