ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဂီတပြဲေတာ္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:51
1   | |


ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုပညာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဂီတပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္စင္တာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာကို ဧရာ၀တီမွ ႐ုပ္သံ ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *