လက္အစား စက္က ေနရာယူလာတဲ့ လြိဳင္ေကာ္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္း (႐ုပ္/သံ)

Hits:93
0   | |

လုပ္အားလိုအပ္ခ်က္ေတြရယ္ အထည္ေရ ပိုမိုလုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕က ရက္ကန္းလုပ္ငန္းေတြမွာ လက္ယက္ ရက္ကန္းအစား စက္ယက္ရက္ကန္းက ပိုမိုေနရာယူလာလ်က္ရွိေနတာကို ဧရာ၀တီက ႐ုပ္သံ ႐ိုက္ကူးတက္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *