ဦးျမင့္ေဆြကို ဒု သမၼတခန္႔ေရး အတည္မျပဳႏုိင္ေသး

Hits:6,482
8   | |

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဒု သမၼတအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ဦးျမင့္ေဆြ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ယခုတပတ္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ လစ္လပ္ ဒု သမၼတ ေနရာအတြက္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက  အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကို သမၼတ အရည္အခ်င္းစစ္ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ အဆုိအရ ဒု သမၼတ အျဖစ္ အတည္ျပဳေပးရန္ ခက္ခဲေနျခင္းမွာ ဦးျမင့္ေဆြ၏ မိသားစု၀င္ တဦးသည္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသား ခံယူထားသူတဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ သမၼတ (သုိ႔မဟုတ္) ဒု သမၼတ တဦးဦးသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိဘ တပါးပါး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ သားသမီး တဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိတရား၀င္ သားသမီး တဦးဦး၏ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ရုိေသသူ (သုိ႔မ ဟုတ္) ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းတပါး ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေစရ၊ ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတပါး၏ ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရဟုပါသည္။

အမည္မေဖာ္လုိသူ တပ္မေတာ္ အသုိင္းအ၀န္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးကလည္း ဦးျမင့္ေဆြ၏ မိသားစု၀င္တဦး ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံသား ခံယူထား သူတဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မိသားစုစာရင္းမွ ထုတ္ပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။
`
“သူ တုိင္းမႉးမျဖစ္ခင္ ကတည္းက ရာထူးမတက္မွာစုိးလုိ႔ သူသမီးကုိ အိမ္ေထာင္စု ဇယားထဲက ထုတ္ၿပီးသားပါ” ဟု သူက ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရ လက္ထက္ကလည္း ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ညြန္႔၏သား ေဒါက္တာ ရဲႏုိင္၀င္းက စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ရာ အေမြျဖတ္ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းကုိ သတင္းစာထဲတြင္ အတိအလင္း ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။

ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားကမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတတုိ႔ အပါအ၀င္ မိသားစုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္၊ တုိင္းတပါး၏  ႏုိင္ငံသား ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ ဆုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ေနရာ၌ အစားထုိးရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြအား  တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စား လွယ္မ်ားက အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယခင္က အဆုိပါ ဒု သမၼတ ေနရာအတြက္ တပ္မေတာ္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစုိး၀င္း၊ ၾကည္းေရေလ ညိႇႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဉာဏ္ထြန္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္၏ Face book စာမ်က္ႏွာတြင္ ဒုတိယ သမၼတ အမည္စာရင္းကို ထပ္မံတင္သြင္းရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္မလာပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း ျဖစ္လာႏိုင္ၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚေနသည္ဟု ယမန္ေန႔က ေရးသားထားသည္။

အကယ္၍ ဦးျမင့္ေဆြ ဒု သမၼတ ရာထူး ရရွိပါက လစ္လပ္သြားမည့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာအတြက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္အား ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၏ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီက ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။


14 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ဒုသမၼတကိုစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳဘို့အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုတဲ့စကားသည္ဖြဲ့စည္းပံုအရအညီျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္ေဆြ-ဒုသမၼတျဖစ္ဘို့အလားအလာမရွိေတာ့ပါဘူး။သို့ေသာ္-ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါတိုက္ရိုက္သတိေပးလိုက္တာပါပဲ။ဒါဆို-တေကာင္ေၾကြးျပီဘုရင္မကိုစားပစ္လိုက္တာပါပဲ။

 2. ဘဘေလး

  ျဖစ္မွာပါ။ေသခ်ာသေလာက္ပါဘဲ။

 3. If so, it is just playing around..you cannot leave your family member in your documented list though you are in touch and personally not disown the member. Paper work means nothing then. Don’t play the game. If this case, Myint Swe should have to be out from the Prime Minister post. The government body must think and act like proper judgement and public should be respected. Thar Aye, Prime Minister of Sagaing the daughters are PR of Singapore. The only one granddaughter, baby, is also PR. You can check with Singapore government anytime. One of his daughter name is Thandar Aye Aung. The son is Si Thu Aye Aung. That Aye should be removed from the government. Because of this foreign residential statues and he is very corrupted person, get rich because of the posts. Hla Htay Win, we need to check him whether he and his family got any abroad residential status and his belongings (very important). He is also dealing with Naing group. The government people cannot move the family member in
  paper for certain purpose AND cannot transfer the belongings into family members, relatives and friends. Now, this is the time public JUDGE you and take you Into ACTION. President and government body should be having impression and should govern with democratic way of what we public like. A lot of governors are dealing with Naing group, Bangalis and Chineses Drug Smugglers or Gem Smgglers on show companies. President has to find out and clean the governors. Also take out the Timber Smugglers and advantage holder Win Aung for clean government. Get rip of a lot of people from BSI, home affair Minister and a lot judges who did heavy corruption to control Rule of Law for the clean government we wanted desparately.

 4. There is a question, why Thar Aye got Prime Minister post? His two daughters are PR of Singapore. His daughter Thandar Aye Aung and her daughter are Singapore PR too. President must recheck and take actions. Law is nothing to twist. Once I heard from my friend Thar Aye was ver poor and his children lived in very poor home at Hledan. Thar Aye is very very rich now, his children used to go very frequently to abroad, stay at 5 to 7 stars hotel, shop high brands..how much Thar Aye’s salary? His son Su Thu Aye Aung did massasive weddings, how much Thar Aye’s salary? His son’s wife Hay Man Kyi Thar’s father is a civil servant and getting very low salary..his father in law cannot afford for even a wedding, how come Thar Aye’s son did many weddings though his father in law is not a business man, but a normal civil servant, how much is That Aye’s salary? One of his weddings at Sedona was bigger and exaggerate than Thandar Shwe, Than Shwe’s daughter..so how come the degree of money Thar Aye got? Thar Aye should be resigned by President. His daughters and grand daughter are under Singaporean Resident. NLD should check with Singapore Government. So does the President.

 5. Thar Aye’s son, Si Thu Aye Aung*

 6. not only status of residence. We should look at corruptions too. Ko Ko, Minister Home Affair is extremely rich. His sons are very stupid and always look down others. His wife is one of the most corrupted ones in Army before until now. Ye Min Ko Ko is very rich. Ko Ko is highly corrupted person like Zaw Min, Thar Aye, Aung Thaung, Phone Swe, Tin Aung Myint Oo, Hla Tun, Shwe Man. His son very young Si Thu Ko Ko’s birthday is a shocked one, the party is so suprised one and there is the interesting point how much Ko Ko’s attaining in pay officially? Ko Ko is corrupting now too, those departments Police, BSI and Courts are under him and he is involving with unfair cases and high corruptions. What is the point to have him for the government?

 7. ျမန္မာျပည္သားကိုကို

  ၀ဋ္ဆိုသည္မွာလည္တတ္ပါသည္။ ကိုယ့္ရွဴးကိုလည္းပါတ္တတ္ပါသည္။သေဘာမေပါက္ရင္ေက်ားေပါက္ပါမည္။

 8. U Myint Swe should become VP and in 2015 DASSK should become President. This stupid constitution should be change. As U Thein Sein is welcoming all Ex Myanmar Citizen to comeback to the country. For what? To be treated different ?
  UMS and DASSK know what’s happening in 1 world countries and they can work together, as they both know and have family members in oversea. Unlike others ex-generals, who have no idea what happening in the world, they r like FROG in the WELL, only know the WELL and nothing else.

 9. santunaung2010.m

  နိုင္ငံေရးအေၿပာင္းအလဲေတြႀကားမွာ ၿပည္သူေတြကိုသနားႀကပါဗ်ာ

 10. U Myint Swe is the 2nd victim of the Myanmar’s 2008 Constitution. There will be the 3rd, 4th and many victims to be coming. The previous junta had woven a rope to hang somebody but that rope they had made turned to be ready to hang their former Premier who had declared his son to be dog-son in the newspaper to safe his position. Now the 2nd one is following and the third, 4th, 5th and many more victims of the 2008 Constitution will be followed. Let us wait and see on the Myanmar political theater or political Zat Thabin.

 11. အကယ္၍ ဦးျမင့္ေဆြ ဒု သမၼတ ရာထူး ရရွိပါက လစ္လပ္သြားမည့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာအတြက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္အား ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၏ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီက ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဦးသန္းေရႊရဲ့ ၾသဇာဟာ ယခုအထိ အစိုးရအေပၚသက္ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာသိသာပါတယ္ဗ်ာ

 12. Kaung Kyaw Tun

  မင္းတို႕ထဲမွာ အရည္အခ်င္းအမွန္ရွိတ့ဲေကာင္ဘဲတက္ပါကြာ ဘာေကာင္ေတြမွန္းလဲမသိဘူး ရႈတ္ေနတာဘဲ
  အခ်င္းခ်င္းလည္းကိုက္ေနတာဘဲ ရွက္တတ္စမ္းဘာ စားလို႕လဲ၀ၾကျပီဘဲ ျပည္သူေတြအတြက္လဲ
  ျပန္အလုပ္လုပ္ေပးၾကပါအံုး

 13. အိမ္ေထာင္စုစာရင္းက ထုတ္ပယ္လိုက္တာနဲ႔ သား၊သမီး မျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး။ တကယ္ေျပာရင္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာ ဖ်က္တာပဲ။ စိတ္ထဲမွာ ဖ်က္လုိ့႔မွ မတာ။
  အဲဒီအတုိင္းပဲ ၀တ္စုံလဲလိုက္ရုံနဲ႔ ဒုသမၼတတုိ႔၊ ၀န္ႀကီးေနရာတုိ႔ လုယူလို႔ မရဘူး။
  ဥပမာ ေတာင္မလိုဘူး ။ ၾကည့္ ၄ပုံမွာ ၃ပုံ က စစ္မႈဳးထမ္းေဟာင္းေတြပါပဲ။
  အေပၚယံအလႊာ မ်က္ႏွာဖုံး က်ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိပါတယ္။