ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ဥပေဒ ျပင္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တင္မည္

Hits:1,534
2   | |

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဦးေဆာင္သူ တဒါဇင္ခန္႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဟုဆိုက တရားစြဲဆိုထားသည္ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)

ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ အား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အဆိုကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီက ဆ႒မအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒႏွင့္အညီ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရရွိရန္ ျပည္သူမ်ားက ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ခြင့္ျပဳသည္ထက္ ျငင္းပယ္ျခင္းက ပိုမ်ားေနေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပါက တိုင္းအဆင့္ အယူခံလႊာ တင္ခြင့္ရွိသည္ဟု နည္းဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း အယူခံတင္ပုံ အဆင့္မ်ား မပါ၀င္ဘဲ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ ျငင္းပယ္မိန္႔သာ ပါရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ မရရွိသည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းညြန္႔က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း တင္ျပထားသည့္ လူဦးေရထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ လူဦးေရကိုသာ ခြင့္ျပဳၿပီး လူသူမရွိသည့္ ေနရာမ်ား၌သာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မျပည့္စုံေသးေသာ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဂတိ လိုက္စားမႈေတြေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က ဆႏၵေတြ ျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ လာမွာကို အာဏာပိုင္ေတြက သိပ္ေၾကာက္ေနတယ္။ လူထုဆႏၵဆိုတာ သူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စိန္ေခၚတာ၊ တိုက္ခိုက္တာလို႔ ျမင္ေနတုန္းပဲ” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ဆုိသည္။

လူ အင္အားမ်ားစြာႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ယုဇန စားအုန္းဆီ စက္႐ုံမွ အနံ႔ဆိိုး ျပႆနာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ၊ ေညာင္ေလးပင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အင္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ပိုင္ အင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕မွ လယ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုေၾကာင္း စာတင္ျခင္းမ်ားသည္ အယူခံလႊာ အဆင့္အထိ တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ ခံခဲ့ၾကရသည္။

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔က အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေဖာ္ခဲ့မႈကို ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ တခ်ိဳ႕အား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုအခါမွာ ဦးေဆာင္သူ ၆ ဦးမွာ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည္။

“ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ထုတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြက ျပည္သူေတြကိုျပန္ၿပီး ဖိႏွိပ္ေနသလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီဥပေဒကို ကိုင္ၿပီးေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က စိတ္ႀကိဳက္ ျငင္းပယ္ခြင့္ရေနတယ္။ ဒီဥပေဒက အထူးတလည္ ရွိေနဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး” ဟု ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကိုမိုဃ္းေသြးက ေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒသည္ ၆ လၾကာ ကြာျခားၿပီး ထြက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားအား အျပည့္အ၀ နားမလည္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါေသာ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို နည္းဥပေဒတြင္ ျပန္လည္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁ဂ ျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တရားစြဲဆို ခံထားရသူမ်ားအား ဥပေဒတြင္ ပါေသာ တႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ မခ်မွတ္ဘဲ က်ပ္ ၃ ေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖင့္သာ အမႈၿပီးဆုံးသြားသင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးသိန္းညြန္႔ တင္သြင္းထားေသာ ရန္ကုန္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အေႏွးယာဥ္မ်ားအား လိုင္စင္ခ်ေပးရန္ အဆိုသည္လည္း တုန္႔ျပန္ခ်က္ မရေသးသည့္အတြက္ ၎ကဦးေဆာင္ၿပီး အေႏွးယာဥ္သမားမ်ား၊ ရပ္ကြက္သားမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႉး႐ုံး ဦးစီး (၁) ဦးေမာင္ေအာင္က “ဆႏၵျပခြင့္ မေပးတာက က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္တာပါ။ ဒီပြဲေတြကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းကို ေနာက္လာမယ့္ ပြဲေတြက်ရင္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

လတ္တေလာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားအား တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီက လိုက္လံ စစ္ေဆး ေနသည့္အတြက္ တရား႐ုံးမ်ားရွိ တရားခြင္မ်ား၌ တရားသူႀကီးမ်ား ႐ုံးထိုင္ခ်ိန္ မွန္လာေၾကာင္းႏွင့္ လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ နာမည္ထြက္သည့္ တရားခြင္ စာေရးမ်ားအား ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ မရခဲ့သည့္ လူထု၏ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို စုေဆာင္းေနၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းစာမ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *