ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တုိင္ၾကားခံရလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္

Hits:3,376
4   | |

မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးျခင္း အားနည္းေနသည္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ (ရပ္/ ေက်း) အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးမႉးမ်ား၏ အလဲြသုံးစားမႈမ်ားကုိ တိုင္ၾကားလာပါက စိစစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ ေပးထားသည့္ အာဏာကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္ကာ ရပ္ကြက္ပိုင္ ေျမေနရာမ်ားကုိ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အငွားခ်ျခင္း၊ ေရာင္းစားျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားကုိ အႏိုင္ အထက္ျပဳ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားလာလွ်င္ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အာဏာ အလဲြသုံးစား လုပ္တာ၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာပိုင္ ေျမေတြအလဲြသုံးစားလုပ္တာေတြရွိရင္ ဘယ္သူကုိမွ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘူး ေထာင္ခ်သင့္တာဆို ခ်ပစ္ဖို႔လုပ္တယ္၊ စိစစ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ဥပေဒအရ အေရးယူတယ္” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးင ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အလဲြသုံးစား ျပဳလုပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တရားရုံးမ်ားတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း သူကဆိုသည္။

ရပ္/ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္္ ရပ္မိရပ္ဖ ၅ ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒသေန ျပည္သူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲဲြ ပုံစံ မဲစနစ္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသတခ်ိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္တခိ်ဳ႕တြင္ နည္းလမ္းတက် မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားရွိေနၿပီး အာဏာအလဲြသုံးစား လုပ္ကာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာပိုင္ ေျမေနရာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်၊ ငွားစားကာ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း၊ ရပ္ကြက္ရန္ပုံေငြဟု ဆိုကာ ျပည္သူမ်ားထံမွ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခါင္းစဥ္တပ္၍ အခေၾကးေငြ ြေကာက္ခံျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ရပ္ကြက္ပိုင္ ေဘာလုံးကြင္း ေျမေနရာကို တဦးတည္းသေဘာနဲ႔ ေရာင္း၊ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္္ သုံးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကုိ မေက်နပ္လို႔ လူထုက သမၼတ အထိ တိုင္ေပမယ့္ သူ႔အေပၚ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ ျပည္သူက မေက်နပ္ၾကဘူး” ဟု ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ပုတ္ကုန္္း ေက်းရြာေဒသခံ တဦးက ဆိုသည္။

ရပ္/ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၏ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးျခင္း အားနည္းေနသည့္ ေနရာမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ အေရးယူေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း  ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္ တခ်ိဳ႕တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားက ေကာက္ခံခိုင္းသည္ဟု ဆိုကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးက လစဥ္ မီးသတ္ေၾကး၊ လမ္းမီးေၾကး၊ မီးကင္းေၾကးမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ဧည့္စာရင္း တိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အလွဴေငြ ေကာက္ခံေနျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ရပ္ကြက္ရုံးမွာ ေထာက္ခံစာလုပ္ရင္ တေစာင္ က်ပ္ ၅ ရာပဲ၊ ဧည့္စာရင္း တပတ္တခါ တိုင္ရင္ က်ပ္ ၁ ရာေပးရတယ္။ ရပ္ကြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေကာက္တဲ့ မီးသတ္ေၾကး၊ မီးကင္းေၾကး ဆိုတာေတြလည္း ေကာက္တယ္၊ ရပ္ကြက္ရုံးက လုပ္ထားတဲ့ အမိႈက္လွည္းနဲ႔ပစ္ရင္ အမႈိက္တထုပ္ ၃၀၀ က်ပ္ ေပးရတယ္။ ရပ္ကြက္မွာ အမိႈက္ပုံလည္းမရွိဘူး။ ပိုက္ဆံ မတတ္ႏိုင္ရင္ အိမ္မွာေျမျမႇဳပ္ပဲ” ဟု မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူတဦးက ေျပာသည္။

ရပ္/ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဥပေဒအတိုင္း တင္ေျမႇာက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ် ရွိမေနႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ အေျခအေနကုိ မီးေမာင္းထိုးျပသည္ႏွင့္ တူေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအပါအဝင္ အဓိကျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထု ကလည္း ပါဝင္ကာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိျမေအးက သုံးသပ္သည္။

“စစ္မွန္တဲ့ လူထုကုိယ္စားျပဳသူကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။ နားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြကုိ အာဏာအလဲြသုံးစား လုပ္တာ ရွိေနတယ္။ ဒါေတြကုိ မျပင္ဆင္ရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာႀကီးေလေလ၊ ငါသာလ်င္ အရွင္သခင္ဆိုတဲ့ ဝါဒ ထြန္းကားေနအုံးမွာပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူတန္းစားတခု ျဖစ္ေနေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ လပိုင္းက မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ကံႀကီးကုန္း ေက်းရြာႏွင့္ ဇီးအုပ္ ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ က်ဴးေက်ာ္ ျပႆနာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားက အဆိိုပါ ေျမေနရာမ်ားကို ေရာင္းစားခဲ့ရာမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုိျမေအးက ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ရပ္ကြက္က ၾကည္ညိဳေလးစားၿပီး သိကၡာသမာဓိရွိသည့္ ပုဂိၢဳလ္တဦးဦးကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားကုိ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ တဦးလွ်င္္ က်ပ္ ၇၀၀၀၀ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္္ေရးရုံး တရုံးလွ်င္ လစဥ္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၊ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၆၆၇၉ စု အတြက္ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြႏွင့္ ရုံးအသုံးအေဆာင္ စရိတ္ေငြ တႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၀၁၇. ၇၆ သန္း ကုန္က် သုံးစဲြႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေနၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နည္းဥပေဒကုိ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


8 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကို ရပ္ကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ေနရတာပါ။ ေျမာင္းနဲ႔စပ္ဆက္ေနတဲ့ေဒါင္စြန္ေနရာေတြဆိုရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေျမာင္းကိုပိတ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းေတြဖြင့္ေနၾကတာပါ။ အဲဒါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဆင္ေျခဖုန္းရပ္ကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႕ရပါတယ္။ ေျမာင္းကိုပိတ္လိုက္ေတာ့ ေရကသြားစရာမရွိေတာ့ပဲ ေျမာင္းပိတ္ၿပီး မိုးတြင္းအခါက်ရင္ ေရလွ်ံမႈျဖစ္ေနပါတယ္။ ရပ္ကြက္အတြင္း အမိႈက္ကင္းစင္သန္႔ရွင္းဖို႔ဆိုတာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ အုပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံေၾကးကိုယူၿပီး ေဒသအေခၚ သူတို႔ရဲ႕ ေအာက္စိုက္၀င္ေငြကို ရွာေနၾကတာပါ။ ဧည့္စရင္းသြားတိုင္ရင္လည္း အလွဴေငြဆိုၿပီးေတာင္းပါတယ္။ အဲဒီအလွဴေငြနဲ႔ ရပ္ကြက္အတြက္ သာေရးနာေရးကို လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ အခုဟာက အဲဒီအလွဴေငြက သူတို႔အိတ္ထဲကိုေရာက္သြားတာ။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြက ဗားစကားအရ ၀ိုင္းစားလိုက္ၾကတာပါ။ ျမန္မာေတြရဲ႕ အစဥ္အလာအရ သြားစစ္ေဆးရင္လည္း လူႀကီးလာတဲ့အခ်ိန္ပဲ ေကာင္းေအာင္လုပ္ထားမွာပါ။ ဒီအက်င့္က ျမန္မာေတြမွာ အေတာ္စိုးပါတယ္။ ဒါေတြကို အေျခခံက အစျပဳျပင္သင့္ပအါတယ္။

 2. ပါးစပ္နဲ ့ေျပာလိုက္ စာနဲ ့ေျပာလိုက္ အလကားအရာမေရာက္တာေတြ လိုက္ေျပာျပီးေတာ ့ တကယ္တမ္း မတရားလုပ္လို ့ တိုင္ခဲ ့ရင္ တိုင္တဲ ့သူသာခံစားသြားရတာ ဒုနဲ ့ေဒးပါဘဲ ယံုတဲ ့ လူေတြေတာ ့ စမ္းၾကည့္ေပါ ့ ခံစားသြားရမယ္။ၾကက္သေရမရိွတဲ့ ေခြးပါးစပ္နဲ ့ ေခြးဥပေဒ ….

 3. ပါႀကီးဖုိး

  ေရးၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရြာသားမ်ားမႏွစ္ၿမိဳ႕တဲ့ ေက်းရြားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ရိွေနပါတယ္။ သိရသေလာက္ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအၾကား အေပးအယူရိွိေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ေက်းရြာေတြမွာ အက်င့္ပ်က္မႈေတြဆုိတာကလည္း ယခင္အတုိင္းပါပဲ။ လက္တေလာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အက်င့္ပ်က္မႈတစ္ခုကုိ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးတာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕သာမာန္လက္လုပ္လက္စားေတြ ခ်ဲေကာ္မရွင္ေရာင္းၾကတယ္။ ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ ခ်ဲေရာင္းေနတဲ့ ရြာသားတစ္ေယာက္ ရဲေတြရဲ႕ အလစ္အငုိက္ဖမ္းတာ ခံလုိက္ရတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲက်ခံလုိက္ရတယ္။ ေရးကေန ေမာ္လၿမိဳင္ကုိသြားဖုိ႔ ကားငွားခတစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ အဲဒီရြာသားက က်ခံခဲ့ရတယ္။ ေရးမွာ အမႈစစ္ေနစဥ္အတြင္း တရားသူႀကီးနဲ႔ ရဲေတြကုိ ေပးလုိက္ရတာကလည္း စုစုေပါင္း ရွစ္သိန္းေလာက္ကုန္သြားခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက ရွိစုမဲ့စုရွာႀကံၿပီး ေပးလုိက္ၾကရတာပါ။ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္မွာ ေပးရမွာေတြကုိ ထည့္မတြက္ရေသးပါဘူး။ အစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာကေတာ့ ပန္းပန္လ်က္ပါပဲ။

 4. မန္းေလးျမိဳ့က..ပန္းခ်ီပန္းပုႏွင့္ပန္တ်ာေက်ာင္း၀င္းတြင္းေကာ္ဖီဆိုင္ဖြင့္ထားပါသည္။ျပင္ပမွလုပ္ငန္းရွင္၁ဦးကဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟုသိရပါသည္။ပန္းခ်ီေက်ာင္းလား…ေကာ္ဖီဆိုင္လားေ၀ခြဲလို့မရပါ၊၊အႏုပညာေက်ာင္းတြင္းဒီလိုက်ဴးေက်ာ္တာဟာျမင္မေကာင္းပါ။ေကာ္ဖီဆိုင္မွအလုပ္သမားမ်ားလည္းဥဒဟိုေနထိုင္သြားေနသည္ကိုေတြ့ရ။ဒီလုပ္ငန္းရွင္ဟာယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးေဟာင္းနဲ့
  ပိုင္တယ္ဆိုဘဲ….၀န္ၾကီးေဟာင္းကခြင့္ျပဳခဲသလို..၀န္ၾကီးသစ္ကလည္းဘာမွမေျပာ
  ၾကည့္လုပ္ၾကပါဦး..ေက်ာင္းပိုင္ေျမကိုနယ္ခ်ဲ့ေနသည္မွာေက်ာင္း၀န္းရဲ့၅၀%ေက်ာ္ေက်ာ္ကိုေရာက္ေနပါသည္။

 5. သဃၤန္ကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ ေရႊကိနၷရီအိမ္ယာ တိုက္အမွတ္ ဂ ေဘးရွိေျမလြတ္အား လမ္းနယ္ကို က်ဴေက်ာ္ၿပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္းတိုင္အားေရႊ႔ၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္တစ္လံုးရွိပါသည္။

 6. ၾကီးေတာ္

  “”ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား တုိင္ၾကားခံရလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္””
  မွတ္ခ်က္။ ။တိုင္္ၾကားမည့္သူကိုအေရးယူမည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။

 7. လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၃)ကရပ္ကြက္စာေရးႀကီး(ယခင္ေထြ/အုပ္စာေရး-ၿငိမ္း)နဲ႔အေပါင္းအပါေတြက ရပ္ကြက္ဓမၼာ႐ုံကုိ အခန္းဖြဲ႕ၿပီး လူေနအိမ္ခန္းလုိလုပ္ငွါးစားတာ သူတုိ႔ေထြ/အုပ္အခ်င္းခ်င္းမုိ႔လုိ႔ ဘာမွအေရးမယူဘူး. ေျပာေတာ့ ဥပေဒအထက္မွာဘယ္သူမွမရွိဘူးဆုိပဲ . တုိင္ေတာ့လည္း အေရးယူတာမဟုတ္ဘူး .