ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား သားသမီးမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ပညာသင္ႏိုင္ေရး စီစဥ္မည္

Hits:1,754
2   | |

ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေမစစ္ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာ ေရႊၸၸ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ျပည္တြင္းတြင္ ပညာျပန္လည္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေဝးကြာေနသည့္အတြက္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔တြင္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ရွိႏိုင္သျဖင့္ အဆင္ေျပႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က တကၠသိုလ္ စိန္ရတု ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

“မိဘေတြက ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေတြအျဖစ္ ႏွစ္ ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ ကုိယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ေဝးေနေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး စနစ္က ျပႆနာရွိေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြရဲ႕ ပညာေရး အပါအဝင္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ေရးေတြကုိ အဆင္ေျပေစမယ့္ နည္းေတြနဲ႔ စီစဥ္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြ နည္းပါးသျဖင့္ ဝင္ေငြပိုမို ရရွိႏုိင္သည့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္မ်ားသို႔ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ မရရွိျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ ခံရျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရျခင္း စသည္ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ အထိ ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမား ဦးေရ ၃ သန္းနီးပါးအထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားစုေပါင္းကာ အသင္းတခုဖဲဲြ႔စည္း၍ သက္ဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဖဲြ႔စည္းလိုက္မည္ ဆိုပါက အစိုးရဌာနမွ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေအဂ်င္စီမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ အသင္းကိုယ္စားလွယ္္မ်ား ထားရွိ၍ လုပ္သားေစလႊတ္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လုပ္သားမ်ား၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္း ႏိုင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျပႆနာမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအလိုက္ ျမန္မာသံရုံးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထားရွိကာ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း ေျဖရွင္းရမႈ မ်ားျပားသျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာျခင္း ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့့္က ေျပာသည္။

Today Top Star ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာ ေဒၚဝါဝါစိန္ကလည္း “လုပ္သားေတြက ႏိုင္ငံတကာမွာ ဆိုေတာ့ သူတို႔အတြက္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရမႈက အေရးပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေတြတင္ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးေတြ အတြက္ကုိပါ ထည့္စဥ္းစား သင့္တယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏႈိင္းဖို႔ လိုတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလုိက္ ျမန္မာသံရုံး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္၊ fax နံပါတ္၊ လိပ္စာတို႔ကုိ ျပည္တြင္းမွ မထြက္ခြာမီ ေပးထားမည္ ဆိုပါက ျပႆနာ တစုံတရာ ရွိလာခ်ိန္တြင္ တိုင္ၾကားရန္ လြယ္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ခံေနရျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပုံတင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ လုပ္ငန္းရွင္က သိမ္းယူထားျခင္း၊ လိင္မႈ ေစာ္ကားခံရျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အေထာက္အထားေတြ မရွိတဲ့ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ယူၿပီး ေမြးလာတဲ့ ကေလးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကလည္း ေမြးစာရင္း မျပႏိုင္ေတာ့ လက္မခံဘူး၊ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံကလည္း ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္မခံေတာ့ ကေလးက ဘယ္ႏိုင္ငံသားမွန္း မသိတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိတယ္” ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ကိုရိႈင္းက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ေအဂ်င္စီမ်ားက လုပ္သားေစလႊတ္ရာတြင္ ဌာနကို မတင္ျပဘဲ တရားမဝင္ ပို႔ျခင္း၊ အလုပ္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေျခအေန ကြဲျပားေနျခင္း၊ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္ကုိ လုပ္သား၏ ေလးလစာထက္ ပိုမို ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ရွိေနပါက စိစစ္ကာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ဌာနခဲြမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္ေႏြဦးက ဆုိသည္။

ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေၾကာ္ျငာေခၚယူပါက အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့့္ျပဳမိန္႔ ရွိမွသာ ေၾကာ္ျငာရမည္ဟု စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ လုပ္သား ေၾကာ္ျငာ ေခၚယူေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ တရားဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ သြားေရာက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပ လုပ္သား ေစလႊတ္ရာတြင္ မသမာေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ ျပႆနာတခ်ိဳ႕ ေျပလည္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္ေႏြဦးက သုံးသပ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ အိမ္အကူ သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္သမ အမ်ားစုမွာ အသက္မျပည့္ သူမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယင္းႏိုင္ငံသို႔ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ တဆင့္ အိမ္အကူအလုပ္အတြက္ ေစလႊတ္မည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားဆုံး ေတြ႔႔ႀကံဳေနရသည့္ ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မလုပ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနသို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား တိုးတက္မႈ မွတ္တမ္းကုိ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တီမားဆက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္ ေရးဆဲြလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“စင္ကာပူႏိုင္ငံကုိ သက္ဆိုင္ရာက အိမ္ေဖာ္ ေစလႊတ္ခြင့္မျပဳထားေပမယ့္ အဲဒီမွာ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ အစိုးရ အေနနဲ႔ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ႏိုင္ငံသစ္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု သုခစုစံ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ ဒါရိုက္တာ ဦးခ်မ္းသာက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ား အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လုပ္သားတင္ပို႔ရာတြင္ ယင္း ႏိုင္ငံရွိ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနရၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ရျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ ေအဂ်င္စီမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သူက ဆုိသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူ အမ်ားစုသည္ စက္ရုံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂ ဒႆမ ၄သန္း၊ မေလးရွားတြင္ တသိန္းေက်ာ္၊ ဂ်ပန္တြင္ ၁၅၀၀၀ ဦးေရ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဦးေရ ၂၀၀၀၀ မွ ၁ သိန္းၾကား၊ ကုိရီးယားတြင္ ဦးေရ ၄၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ၾကား သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ယူနန္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သား စာရင္းမွာ အတိအက် သိရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္၊ လုပ္သားမ်ား အေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပး ႏုိင္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခြင့္ ရေစေရး စသည္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာက ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံံတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ ဌာန၏ ဖုန္းမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. I feel very humiliating to learn that hundreds of thousands of Myanmar migrant workers are working even in a poorest country like Bangladesh.It means that Myanmars have less job opportunity in their country and facing hardships to sustain livelihood than the world’s superfluously populated country Bangladesh.