စီးပြား/ကူးသန္း ဌာနမ်ား ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည္

Hits:2,668
3   | |

ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သုိ႔ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္မွ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစသည့္ စားသုံးဆီမ်ား၊ အရက္တု၊ ၾကက္ဥ အတုအပါအ၀င္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားစြာ ၀င္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တုိးျမွင့္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာအခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းျပီး တခ်ိဳ႕ကို အမည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း၍ အရာရွိႏွင့္၀န္ထမ္း ၂၀၀၀ တုိးခ်ဲ႕ေခၚယူသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနတုိ႔ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ေတြ႕ဆုံစဥ္ ၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္က အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာစာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းစာတမ္းတြင္  ၀န္ႀကီးဌာန၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တရား၀င္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကုန္သြယ္ေရး ေပၚလစီေတ ြအျမန္ထြက္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ဆြဲေနၿပီ။ ဒီစာတမ္းမွာပါေတြက အစုိးရအဖြဲ႕ကုိတင္ျပၿပီးတာနဲ႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မွာပါ” ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ရွင္းျပသည္။

လတ္တေလာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ၀န္ႀကီးရုံး၊ ကုန္သြယ္မႈ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးဟူ၍ ဌာနေလးခုရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနဟူေသာ အမည္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးရာ ဦးစီးဌာန အမည္သစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဌာနဟူေသာ အမည္ကုိဖ်က္သိမ္းၿပီး ကုန္သြယ္မ ႈျမွင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနဟူ၍ လည္းေကာင္း အမည္သစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ဌာနႏွစ္ခုကို အမည္မေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ဌာနေလးခု စလုံးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ဌာနမ်ားတြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူကာကြယ္ေရးရာဦးစီးဌာန ပါ၀င္ လာျခင္း ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းအတုႏွင့္ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အဓိက ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေတာ့မည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိတဦးက ရွင္းျပသည္။

“ဌာနျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာေတြက ေနာက္လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္မွာ စမယ္လို႔သိထားပါတယ္။ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးရာဦးစီးဌာန ပါလာတာကေတာ့ အေတာ္ထူးျခားပါတယ္။ ဒီဌာနက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဆး၀ါးနဲ႕အစားအေသာက္စစ္ေဆးေရးဌာန(FDA) နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေဆးေရးေတြ လုပ္သြားရမွာပါ။ ျပည္သူ႕အသက္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ကုန္စည္ေတြကို ေစ်းကြက္မ၀င္လာႏုိင္ေအာင္ တားဆီးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဌာနေလးခုတြင္ အရာရွိႏွင့္ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း ၃၁၃၄ ဦးရွိၿပီး ဌာနျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းစုစုေပါင္း ၅၁၁၁ အထိ တုိးခ်ဲ႕ခန္႔ထားသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

လတ္တေလာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး မသန္႔ရွင္းေသာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစသည့္ စားသုံးဆီမ်ား၊ အရက္တု၊ ၾကက္ဥအတုအပါအ၀င္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားစြာ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမီေသာ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းကင္းသုံးစြဲႏုိင္ေရး လႊတ္ေတာ္က အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ ၾကက္ဥအတု၊ အရက္တု၊ စံမမီတဲ့ စားသုံးဆီေတြကိစၥ အေရးတယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစိုးရကုိ တုိက္တြန္းတဲ့အဆုိေတြကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အကုန္လုံး တညီတညြတ္တည္းဆုံးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳခဲ့တာရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဒါကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူု႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးက ဆုိသည္။

ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လိုင္စင္မ်ားကုိ အဓိက တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဌာနတခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိပ္ပုိင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။


4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Hope, new department require really function otherwise food products will be high price again due to one more department for corruption.
    Suggest myanmar FDA should inspect import Palm oil by ship before discharging palm oil to shore tanks.
    Welcome for changing.

  2. FDA က ဝန္ထမ္းေတြေတာ႔ ထီေပါက္ျပီ လို႔ ယူဆျပီး ေပ်ာ္ေနၾက မွာဘဲ…လာထား ကင္းလြတ္ခြင္႔ တေစာင္..က်ပ္ ######. သိန္း…ေငြမေမွ်ာ္ဘဲ တာဝန္သိသိ နဲ႔ လုပ္ေပးၾက မယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ အတိုင္းထက္လြန္ တံခြန္နဲ႔ ကုကၠား ပါခင္ဗ်ား…ေစာင္႔ၾကည္႔ ၾကစို႔….ကိုင္း…ရြာစားေရ….မတိန္းမေစာင္း ရေအာင္လို႔ ဗိန္းေဗာင္းေလး နဲ႔ ပို႔ၾကစို႔ ရဲ႔…..

  3. ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္ ရွိရမည္….။

  4. ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လိုင္စင္မ်ားကုိ အဓိက တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဌာနတခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိပ္ပုိင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။