ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ Facebook ေပၚ ေရာက္လာ

Hits:10,121
25   | |

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ Facebook စာမ်က္ႏွာ http://www.facebook.com/mpfpage

လူမႈ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကလည္း စာမ်က္ႏွာဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ယမန္ေန႔မွစ၍ တင္ျပေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အမည္ျဖင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ယမန္ေန႔ကမွ စတင္ကာ ၎တို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ တရားခံေျပး ဝရမ္းစာမ်ားလႊင့္တင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အမႈအခင္မ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အမႈေဖ်ာက္ဖ်က္ မႈတို႔တြင္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ သည္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ၿငိဳျငင္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔က Facebook အသံုးျပဳလာမႈ၊ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရဲခ်ဳပ္႐ုံး အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ ျပည္သူလူထုကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈ၊ မူးယစ္/ေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ အမႈမဖြင့္ေပးမႈ၊ ခိုးမႈ အပါအဝင္ အမႈ အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၇ မ်ိဳး တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ၁၃၈၁ မႈရွိၿပီး အရာရွိ ၄၁၅ ဦး၊ အျခားအဆင့္ ၁၂၄၆ ဦးအား စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းသို႔ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေရးယူရာတြင္ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အျခားပစ္ဒဏ္မ်ားကို အသီးသီး အျပစ္ေပးခ်မွတ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း လူသတ္မႈ ၁၂၄၅ မႈအပါအဝင္ အမႈႀကီး ၁၀ မ်ဳိး၌ စုစုေပါင္း ၂၂၉၀ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသတ္မႈ ၁၂၄၅ မႈအနက္ ၁၁၂၁ မႈအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားခံေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ အမႈမ်ားကိုလည္း အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ထိုအေျခအေနအား ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းမ်ား ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ Facebook သံုးစြဲသူ တခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳျခင္း၊ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၎တို႔အား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသကဲ့သို႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုမႈမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံထားသည္ကို ေတြ႔ရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းခ်ဳပ္ျပဳစုရာတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာကို အေျခခံျပဳစုျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အမႈႀကီး/ငယ္ အမ်ဳိးအစား၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ကိုသာ အေျခတည္၍ စာရင္းျပဳစုသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးကိစၥမ်ားသည္ ထိခိုက္ရွလြယ္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ ဘာသာ၀င္/လူမ်ဳိးမဆို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္ပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို လူမ်ဳိး/ဘာသာမခဲြျခားဘဲ တရားဥပေဒျဖင့္သာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ပါသည္”ဟု ၎တုိ႔ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း လူထုၿငိဳျငင္မႈ ခံေနရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အေပၚ တက္လာၿပီး ၎တို႔လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကို အမ်ားသိရွိေစရန္ခ်ျပလာျခင္းကို ႀကိဳဆိုသူမ်ားလည္းရွိၾကသည္။

“ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔တိုင္းဟာ နာမည္ပ်က္ အမ်ားအျပားရွိတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အခုလို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ ရပ္မ်ဳိး လုပ္လာတာကိုၾကည့္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အႀကီးအကဲေတြ အေနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ တဦးခ်င္းဆီမွာ ေကာင္းသထက္ ေကာင္း ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ မကင္းႏိုင္တဲ့ အမွားေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ တကယ္ရွိေနၿပီလို႔ ယူဆတဲ့ အတြက္ တကယ္ ေကာင္းလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု Facebook သံုးစြဲသူ တဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္စြာ က Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းတခုအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး တပ္မေတာ္ေအာက္တြင္ရွိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေက်နပ္မႈမရွိဟု ကိုေက်ာ္စြာက တဆက္တည္း မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျမန္မာမင္းမ်ားက ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး နွင့္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ၿမိဳ႕စား၊ ၿမိဳ႕ဝန္၊ စစ္ကဲ၊ နာခံ၊ ကြမ္းဘိုးထိန္းဝန္၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးနွင့္ ရြာသူႀကီး စေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အေရးႀကံဳပါက စစ္အရန္အင္အားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ တပ္ဖြဲ႔ ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၈၈၅ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသ်ွ ကိုလိုနီ ၏ ရဲ လုပ္ ငန္း စနစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္က ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ဗမာ ရဲအျဖစ္ သိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၆၄ ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ အျဖစ္ျပန္ လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ Facebook စာမ်က္ႏွာ http://www.facebook.com/mpfpage


8 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. အြန္လိုင္း ကေန ညွစ္ေတာ ့မယ္ေပါ ့

 2. စစ္မွန္တဲ့မီဒီယာရယ္လို႔…”ျမန္မာျပည္မွာ ဧရာ၀တီပါပဲ”…မမွန္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဘယ္ႀကိဳက္ပါ့မလဲ…..ဒါကေတာ့ ထံုးစံပါပဲ…”ႀကိဳဆိုပါသည္ ဧရာ၀တီ”…. ေခြးေတြေတြအမ်ားႀကီးႀကားထဲေရာက္လို႔ ၀ိုင္းေဟာင္ႀကတာဟာ မထူးဆန္းပါဘူး….

 3. ေကာင္းတာေပါ႕။ေနာက္ဆိုရင္ ေဖ႕စ္ဘြတ္ကေနတဆင့္ မက္ေဆ့ခ်္ နဲ႕ေစ်းညွိလို႕ပိုေကာင္းသြားတာေပါ႕။ အဲေလ…ဟုတ္ေပါင္…ေဖ႕စ္ဘြတ္ကေနတဆင့္ မက္ေဆ့ခ်္ နဲ႕အမႈဖြင့္ႏုိင္တာေပါ႕..လို႕ေျပာမလို႕ပါ။

 4. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းခ်ဳပ္ျပဳစုရာတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာကို အေျခခံျပဳစုျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အမႈႀကီး/ငယ္ အမ်ဳိးအစား၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ကိုသာ အေျခတည္၍ စာရင္းျပဳစုသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

  “မည္သည့္ ဘာသာ၀င္/လူမ်ဳိးမဆို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္ပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို လူမ်ဳိး/ဘာသာမခဲြျခားဘဲ တရားဥပေဒျဖင့္သာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ပါသည္” ….
  အလြန္ ေကာင္းမြန္ သင့္ေလ်ာတဲ႔ အေျခခံ အခ်က္ပါ။
  ဘယ္သူမွ ဥပေဒ အထက္မွာ မရွိေစပဲ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တကယ္ဖမ္း၊ တကယ္ အျပစ္ေပးႏိုင္ေအာင္ က်ဳိးစားၾကပါ။ အျပစ္က်ဴးလြန္သူဆိုတာ ကာယကံေျမာက္ တကယ္လုပ္သူသာမက ေငြ ေပး ခိုင္းေစသူေတြလဲ အျပစ္က်ဴးလြန္သူထဲမွာ ပါတယ္ေနာ္။

 5. facebook ေပၚကေနျပည္သူေတြကိုဒုကၡေပးမယ့္ေသာက္ရူးတပ္ဖြဲ႕ေရာက္လာျပီလား။ ဆဲမိတဲ့သူရဲ့account ကေတာ့ေမႊခံရျပီ သာ မွတ္။

 6. we want real people’s police. Require real People’s police for democracy .
  Require to install modern weapons in People’s Police force.
  Found high rank in police from military. Military uniform changed to police uniform only.
  People want to know ” who killed 5 people stayed at university avenue road?”
  We no doubt people’s police know that case.
  Welcome people’s police appeared on face book.

 7. ရဲလက္စြဲ အတြဲ (၂) နဲ႕အညီ ေနထိုင္ က်င့္ႀကံႏိုင္ၾကပါေစ။

 8. ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈေတြရွိလာတာ တုိးတက္လာတယ္လုိယူဆပါတယ္ ႏူိင္ငံတကာနဲရင္ေပါင္တန္းႏူိင္တဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္