ကမၻာ့ဘဏ္ ဗ်ဴဟာ ပြင့္လင္းမႈမရွိေၾကာင္း ျမန္မာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕မ်ား ေ၀ဖန္

Hits:3,137
3   | |

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ခန္သန္ ရွန္ကာ (အလယ္) (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ျမန္ဆန္လွ်ိဳ႕၀ွက္လြန္ၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္း အေျခစုိက္ ျမန္မာလူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာဆုိေ၀ဖန္ လိုက္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းရွိ COMREG ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပေသာ စိမ္းေရာင္စို၊ စိမ္းလန္းျပင္ဦးလြင္၊ Community Management Center ၊ Dawe Development Association ၊ Generation Wave ၊ ပဒုမၼာ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္၊ Peace Network ၊ အင္းစိန္လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕ အစရွိသည့္ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း ၂၃ ခု ပူးေပါင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလုိက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၄ လ အၾကာတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ တန္ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး စီမံခ်က္ (Community Driven Development) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၁၈ လ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပဋိပကၡ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ ျပည္သူမ်ားထံ ခ်ျပ ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင့္ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆုိၾကသည္။

“က်မတုိ႔နဲ႔ ကမာၻ႕ဘဏ္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ေတြ႕တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာဦးမယ္ ေျပာတယ္။ ဧၿပီမွာ ထပ္ေတြ႕ေတာ့လည္း ဘာအစီအစဥ္မွ မရွိဘူးပဲ ေျပာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္လာတယ္။ အရမ္းေမးမွ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ လွ်ိ႕၀ွက္ ေနရတာလဲဆုိတာ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္” ဟု ယင္းသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခံထားရသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕တခုျဖစ္ေသာ Burma Partnership အဖြဲ႕မွ မခင္ဥမၼာက ေျပာသည္။

၁၈ လစာ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္က ၎တို႔ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုပင္ လုိက္နာမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ မခင္ဥမၼာက ဆိုသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၄ လအၾကာတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံခ်က္ (CDD)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၈ လအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည့္ ၾကားျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ခန္သန္ ရွန္ကာ (Kanthan Shankar) ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံစဥ္က မည္သည့္အစီအစဥ္မွ ျပဳလုပ္ရန္မရွိေသးေၾကာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကမူ CDD စီမံခ်က္ ျပဳလုပ္မည့္ အေၾကာင္းကို ၎တုိ႔၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္ တြင္ တင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ကုိ လူဦးေရ၏ ၀. ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အသုံးျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ၎ျပဳလုပ္မည့္
စီမံကိိန္းမ်ားကို ေဒသစကားႏွင့္ တင္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ Community Management Center အဖြဲ႕မွ ကိုစည္သူေမာင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆို ေဝဖန္လိုက္သည္။

၆ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း ေဒၚလာသန္း ၈၀ ေထာက္ပံ့မည့္ CDD စီမံကိန္းကို ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ကို အတည္ျပဳရန္ တင္ခဲ့ၿပီး တပတ္ခန္႔အၾကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊
ပုံမွန္အားျဖင့္မူ ဘုတ္အဖြဲ႕က အတည္မျပဳမီ ျပည္သူမ်ား သိနားလည္ေစရန္ ဖြင့္ခ်ကာ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၁ လခန္႔ အခ်ိန္ယူသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

“ဘာလုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ မလုပ္တာလဲဆုိေတာ့ ဒီစီမံကိန္းေလးက ေသးေသးေလးမုိ႔လုိ႔ မလုိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ကိုစည္သူေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္က ခ်ေပးမည့္ အကူအညီမ်ားသည္ အစုိးရမွ တဆင့္ စီးဆင္းမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအလွဴေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အသုံးခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စုိးရိမ္ေၾကာင္း Dawei Development Association မွ ကုိဘုိဘိုက ဆိုသည္။

“ရြာသားေတြက ဒီအစီအစဥ္အေၾကာင္း သိခ်င္မွ သိမယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတခုခုက လူေတြက အခြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရင္း ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္သြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ကိုဘုိဘုိက ဆိုသည္။

မစၥတာ ခန္သန္ ရွန္ကာ ကမူ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အစုိးရကို ေဒၚလာသန္း ၈၀ အားလံုး ေပးလုိက္မည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း တခုျခင္းစီအတြက္ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားၿပီး ကုန္သြားသည့္ ေငြမ်ားကို ျပန္ျဖည့္မည့္ ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း CDD စီမံကိန္း၊ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ၎တုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လုံေလာက္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏႈတ္ဆိတ္ ေနေလ့ရွိေၾကာင္း မခင္ဥမၼာက ဆိုသည္။

“အရမ္းေမးမွ ေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေနရတာလဲ ဆုိတာ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုပ်ိဳတက္ႂကြကာ တုိင္းျပည္ကို တုိးတက္ ေစလုိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း မစၥတာ ခန္သန္ ရွန္ကာ က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“သူတုိ႔နဲ႔ ေတြ႕ရတာ က်ေနာ္သေဘာက်ပါတယ္။ ေနာင္လည္း ေတြ႕သြားဖုိ႔ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အထူးဒုကၡေရာက္ခဲ့ၿပီး
တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ၎တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို ရပ္တန္႔ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ေခ်းေငြရရွိခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည့္ ခရုိနီ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကို ခုတ္ယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံသားမ်ားက မေက်နပ္ဘဲ တုိင္ၾကားရန္ ေနရာမ်ားသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ရာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆး အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ၎ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ေပးရန္ အေႂကြး ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ရွိေနၿပီး ၎အေႂကြးမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနေလ့ရွိၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္ ၀င္ေရာက္ျခင္း
အဆင္ေျပမွသာ တျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမူမ်ား ၀င္ေရာက္လာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ေႂကြးေဟာင္းမ်ားေက်မွသာ ေႂကြးသစ္မ်ားကို ေခ်းယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကမာၻ႕ဘဏ္ဆိုတာကလည္း ဘဏ္ပဲေလ၊ ေငြေခ်းေပးတာပဲ၊ အလကားေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေငြေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္က ဆပ္ရမွာ။ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာလည္း ျပည္သူေတြပဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ျပန္ဆပ္ရမွာပါ” ဟု မခင္ဥမၼာက ေျပာသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *