အလြဲသုံးစား ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ျပန္မေပးလွ်င္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား တရားစြဲခံရမည္

Hits:6,080
9   | |

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုက ယမန္ႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အလြဲသုံးစား ထားေသာျပဳလုပ္ထား ျပည္သူ႔ဘ႑ာ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း မရွိပါက ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို တရားစြဲဆုိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးသိန္းထုိက္က ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ယမန္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေရးႀကီးအစီရင္ခံစာတြင္  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးသိန္းထုိက္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုက အလြဲသုံးစားမႈ ၄၇ ခုက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ က်ပ္ေငြ ၅၈ ဘီလီယံေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၃၉၈ ဒသမ ၈၁၀) ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၂၉၇၇ ဒသမ ၃၁၀ ကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ထားသည့္ေငြမ်ားအနက္မွ က်ပ္ေငြ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ( က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၄၂၆ ဒႆမ ၇၇၂ သန္း) ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၂၃၂၂ ဒသမ ၂၉၀ ကိုႏုိင္ငံေတာ္က  ျပန္လည္သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက က်ပ္ေငြ ၄၀ ဘီလီယံေက်ာ္(က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၉၇၂ ဒသမ ၀၃၈) ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၆၅၅ ဒသမ ၀၂၀ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သရွိရသည္။

အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုအေနျဖင့္ အလြဲသုံးစားထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္မတုိင္မီ ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္းမျပဳပါက ျပည္ေထာင္စုစာရင္းခ်ဳပ္ရုံးက  တရားစြဲဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္မည့္အျပင္ ဒဏ္ေၾကးပါ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသျဖင့္ သမၼတ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုက အလြဲသုံးစားလုပ္ထားတဲ့ေငြေတြကုိ ၂၀၁၃ ၊ မတ္လ ၁၃ ရက္မတုိင္မီ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပန္ေပးရမယ္။ မေပးရင္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရမယ္၊ တရားစြဲဆုိခံရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုဒဏ္ေၾကးတပ္မလဲ၊ ဘယ္လိုတရားစြဲမွာလဲ အဲဒါေတြကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းအစီရင္ခံစာမွာ ျပမထားဘူး”ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးၾကည့္ျမင့္က ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳၾကသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက ၄ ခု၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၆ ခု၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနက ၁ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက ၂ ခု၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၄ ခု၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ၅ ခု၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၃ ခု၊ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနက ၃ ခု၊ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနက ၂ ခု၊ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီးဌာနက ၅ ခု၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၁ ခု၊ ဘ႑ာ/အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက ၃ ခု၊ ဟုိတယ္/ခရီး၀န္ႀကီးဌာနက ၂ ခု၊ မီးရထား၀န္ႀကီးဌာနက ၄ ခု၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၄ ခု က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ က်ပ္ေငြ ၄၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ( က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၈၂၈ ဒသမ ၁၂၂) ရရွိမႈမရွိေသးဘဲ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္မီ ေငြေပးသြင္းျခင္းမျပဳလွ်င္ အေရးယူမႈမ်ားခံရမည္ဟု သိရွိရသည္။

အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အလြဲသုံးစားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကုိ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဟု သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အလြဲသုံးစားမႈကို တင္ျပျခင္းအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ႀကဳိဆုိၾကေသာ္လည္း ယေန႔ထုတ္အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ယင္းအစီရင္ခံစာအေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳျခင္းမႈအေပၚ စိတ္ပ်က္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

“ထင္သာျမင္သာရွိသင့္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုေတာင္တင္ျပထားတာပဲ ျပည္သူေတြဆီကုိလည္း သိသင့္ေအာင္ အစုိးရသတင္းစာေတြ ကေန ေဖာ္ျပသင့္တယ္”ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


12 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. စာရင္းစစ္ မွတ္တမ္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ ပစ္စလက္ခတ္ စားေသာ ဌာနမ်ားသာပါဝင္ပါမည္။ စနစ္တက် စားေသာ ဌာနမ်ား မပါဝင္ႏိုင္ပါ။
  ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းဆြဲ၊မိမိကိုယ္တိုင္ကုန္က်စရိတ္ကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္၊ မိမိကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္၊ ကိုယ္တိုင္လက္ခံယူ ကာ ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို ပိုမို သံုးစြဲတတ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဥပမာ တံတားတစ္စင္းေဆာက္မည္ဆိုပါက ေျမက်င္း ဘယ္ႏွစ္က်င္း၊ ဘိလပ္ေျမအိပ္ ဘယ္ႏွစ္အိပ္၊ သံေခ်ာင္းဘယ္ႏွစ္တန္ စသည့္ကုန္ က်စရိတ္မ်ားကို လိုသည္ထက္ပိုတြက္ထားၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဆာက္လုပ္ေရး သံုးပစၥည္းမ်ား ဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔မေရာက္ပဲ သိုေလွာင္ရံုမ်ား မွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲသို႔ေရာက္ရွိသြားတတ္ပါသည္။ ေျမႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္း အမွန္တကယ္ ဖို႔ေသာေျမႀကီးႏွင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာေျမက်င္း အေရအတြက္ သည္မ်ားစြာကြာေနတတ္ပါသည္။ ေျမႀကီးမ်ားသယ္ေဆာင္ရေသာ အကြာအေဝးမ်ားကို လည္း ပကတိ အေျခအေနထက္ မ်ားစြာပိုမို တြက္ခ်က္ထားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သို over estimation မ်ားေၾကာင့္ ဒီဇယ္ဆီ မ်ား လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ မေရာက္ပဲ ျပင္ပေစ်းကြက္ထဲ သို႔ေရာက္သြားပါသည္။ ျပည္ပဝယ္ပစၥည္းမ်ားကို open tender မေခၚပဲ မိမိႏွစ္သက္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျမတ္အစြန္းပိုမိုရရွိေစရန္ ၎ပိုင္ လုပ္ငန္းအမည္ ၃ ခုျဖင့္ တင္ဒါ အတုမ်ား ဖန္တီးကာ တိုင္းျပည္ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားကို ရိုက္ထုတ္ သြားေသာ ဓေလ့မွာ လည္း ျမန္မာျပည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဓေလ့ တစ္ခု အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
  စက္မႈဇုန္ေျမ ကအစ နီးစပ္ရာသို႔ခ်ေပးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကို လူတစ္ဦးထဲ လက္ထဲ သို႔ ခ်ေပးျခင္း တို႕ကို ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက လုပ္တတ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဝန္ထမ္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွ ေအာက္ေျခကို လုပ္ပို္င္ခြင့္ ေပးကာ ေအာက္ေျခမွ ကန္ေတာ့တာကို လက္ခံေသာ ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ေအာက္ေျခ မွကန္ေတာ့သည္ကို လက္မခံ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုသာအခြင့္အေရး မ်ားကိုပံုေပးကာ ထိုလူထံမွ အျမတ္ရွယ္ယာယူ တတ္ေသာ ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားဝန္္ထမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
  အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ႏိုင္မွသာ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ႏိုင္ပါမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန မွာ ၀ယ္ယူေရးလုပ္တာေတြ၊ တင္ဒါေခၚတာေတြလဲ လက္သိပ္ထိုးလုပ္ေနတာပါပဲ။ တင္ဒါေခၚရင္ ေစ်းပိုေပးတာေတာင္ လက္မခံပဲ လက္၀ါးရိုက္ၿပီးသား လူေတြကိုပဲ ေအာက္ေစ်းနဲ႔ေပးလိုက္တာပါ။ ၀ယ္ယူေရးၾကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ေလ သြင္းမဲ့လူကို အနိမ့္ဆံုးေစ်းနဲ႔ႀကိဳစစ္ၿပီးသား ၿပီးမွ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳတာကို အတုလုပ္ၿပီး ကိုယ့္လူပါေအာင္ထဲ့လိုက္တာ၊ အေပၚကလူေတြက ႏွာေစးေနတယ္ေလ။ Supplier က ေစ်းအေပါဆံုး နဲ႔ သြင္းရမ်ာဆိုေတာ့ အျပင္မွာသံုးမရတဲ့ဟာေတြ၊ အရည္အေသြးမမွီတဲ့ဟာေတြပဲ သြင္းေတာ့တယ္။ အဲသည္ေတာ့ ထုတ္လိုက္တဲ့ Product ေတြက ေစ်းကြက္မွာ ၀ယ္မဲ့သူမရိွေတာ့ဘူး။ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္တဲ့ ဘယ္ပစ္စည္းကို အျပင္မွာ ေကာင္းေကာင္းသံုးလို႔ရာေတြ႕ ဖူးလဲ။ QQ cherry ကားကလဲ ေစ်းႀကီးေတာ့ ဘယ္သူမွ မ၀ယ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူးေလ၊ မူရင္းႏိုင္ငံမွာ ေစ်းအေပါဆံုးကားကို သည္မွာ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ရမွာ စဥ္းစားစရာေကာင္းပါတယ္။ ဘာစရိတ္ေတြထပ္ေပါင္းထားလို႔လဲ ေသခ်ာစစ္သင့္ပါတယ္။ အရည္ေသြးေကာင္းကို ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳနနဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္ၾကပါေစ။

 2. စိုင္းမူဆယ္

  ကာကြယ္ေရးဌာနေကာဘယ္ေလာက္ဝါးၿပီးစားထားတာဘာလို႔မေဖာ္ျပတာလဲ

 3. As the first comment, there are much more corruptive actions and corrupted volumes in the Government Departments. It is really miserable for us to realize such actions vividly. Corrupted money in the past can comfortably be utilized to build the country to a level not lower than ASEAN countries.
  Prompt action to be taken to remedy the situation is as follows:
  Professional Engineers Organization, normally known as Board of Engineers under the auspices of Myanmar Engineers Society, MES, should be established soonest possible. They should be given proper authority to monitor all design and construction works carried out by The Government as well as The Private Companies.
  All of the construction works presently carried out by The Government Departments, GD, with corruptive plans should be tendered to the private design consultants and construction firms which will be supervised and monitored by The GD and The Consultants jointly. In this way, quality will be properly controlled and corruption will be checked. Any weakness of the works will be responsible and accountable by the design and construction firms who can be charged of any fraud or misconducts. At present, we have never heard any significant action taken on the corruptive public organizations. They always tried to cover up each other.

 4. ေသေသခ်ာခ်ာ လဲစဥ္းစားျပီး မွ လုပ္ၾကပါ ဆရာတို႔ ရယ္…..စကားေနာက္ တရားပါ ဆိုသလို…ေတာ္ၾကာ တရားရံုး ေရာက္မွ တရားလို လဲ ကိုယ္ဘဲ…တရားခံ လဲ ကိုယ္ဘဲ ျဖစ္ေနအံုးမယ္…..

 5. တခုခုေတာ့မွားေနျပီနဲ႕တူတယ္..အလဲႊသုံးစားလုပ္ထားတယ္ဆုိတာမွားေနတယ္နဲ႕တူတယ္
  ဂ.ဃ.န.ဏ ေသခ်ာသိေအာင္လုပ္ၾကျပီးမွ တင္ၾကပါဗ်ာ..အေၾကြးရဖုိ႕က်န္တာနဲ႕ အလဲႊသုံး
  စားတာနဲ႕ေတာ့ကြာတယ္ေနာ့္…..

 6. ေငြျပန္ေလ်ာ္လို့ျပီးရင္ထပ္ခိုးလိမ့္မည္

 7. ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၀င္း

  စားလုိ့၀ါးလုိ့၀ျပီးအျငိမ္းစားယူသြားျကကုန္ေသာဉပေဒအထက္
  ကပုပ္ကုိယ္ေတြကုိနုိင္ငံေတာ္ကဘယ္လုိအေရးယူေပးမလဲသိလုိပါသည္။
  ယခင္ကေပါင္းစားခဲ့ျပီးအေတာ္ခ်မ္းသာေနျကတဲ့လြတ္ေတာ္ထဲကပုတ္သင္
  ညုိေခါင္းေပါင္းေပါင္းေတြကုိေရာဘယ္လုိလုပ္ျကမွာလဲ။
  ဒါေတြကုိမရွင္းနုိင္ျကေသးပဲတုိင္းျပည္အတြက္ငါတုိ့ဘာလုပ္ျကမယ္၊ညာ
  လုပ္ျကမယ္ဆုိျပီးအီးေယာင္၀ါးလုပ္ေလေသနပ္ေတြပစ္ေနျကလုိ့ကေတာ့
  ျပည္သူေတြျငိမ္ခံေနျကလိမ့္မယ္လုိ့မထင္လုိက္နဲ့။သပိတ္ေမွာက္တုိက္ပြဲေတြ
  တခုျပီးတခုဟုိေနရာသည္ေနရာကထြက္ေပါ္လာျပီးသပိတ္လွိုင္းျကီးတနုိင္ငံ
  လုံးဖံုးလြွမ္းသြားမွာကုိျကုိျပီးျမင္ေနတယ္။ျပည္သူေတြကုိအထင္ေသးရင္မွား
  သြားလိမ့္မယ္။ျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀ဟာေသမထူးေနမထူးမုိ့က်ဉ္ဆံလည္း
  မေျကာက္ေတာ့ဘူး၊ ေသရမွာပုိလုိ့ေတာင္မေျကာက္ေသး။ျပည္သူေတြဟာအ
  ရည္ထူျပီးအရင္ကလုိမအူေတာ့ဘူးဆုိတာသေဘာေပါက္။ငါးပ်ံတလွည့္ဘံု
  လံုသီးတလွည့္ဆုိတဲ့စကားကုိသေဘာေပါက္ရင္ေတာ့အခ်ိန္မေနွာင္းမီ
  အမွားျပင္နုိင္ေသးတယ္လုိ့ဆုိရမယ္ေပါ့။

 8. လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အၾကံေတာ့ျပဳခ်င္ပါတယ္
  ၀န္ထမ္းဆုိတာ ေခတ္ေကာင္းေကာင္းမေကာင္းေကာင္း လုပ္ခဲ့ၾကရတယ္၊ ၀န္ထမ္းတုိင္း လာဘ္စားတဲ့ေနရာကလူမဟုတ္ရင္ စားလုိ ့လဲမရဘူး၊ ကုိယ္မစားရင္ ေၾကာက္စရာလဲမရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အက်င့္ပ်က္ျခစားတယ္ဆုိတဲ့ အသုံးအနွုန္းမ်ဳိး မၾကာခဏ မသုံးေစခ်င္ပါဘူး၊ ကုိယ္ကလဲ တုိင္းျပည္လူၾကီးေတြ အသုံးမက်လုိ ့ ၀န္ထမ္းမလုပ္ခ်င္သလုိလုိနဲ ့ ကုိယ့္စီးပြားေရးပဲလုပ္ၾကျပီး အခုမွ ေအာ္လုိ ့ရတဲ့ေနရာေရာက္မွ ေအာ္ေနၾကတာ၊ ရွက္တတ္ရင္ ရွက္စရာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး မညံ့ၾကသလုိ အားလုံးလဲ မေတာ္ၾကပါဘူး၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သိပ္ေတာ္တယ္ထင္ေနရင္မွားလိမ့္မယ္၊ ျပည္သူက အလကားၾကည့္ေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ အခ်ိန္တန္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ ့ ေသာက္ခ်ဳိးေတြေပၚကုန္မယ္၊ ၀န္ထမ္းတုိင္း မေကာငး္သလုိ ၀န္ထမ္းတုိင္း ျခမစားပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ ့ေရာ နုိင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့အရည္အခ်င္းမီၾကလုိ ့လား၊ ၀န္ထမ္းကုိ အေရးုယူမွာ စုိးလုိ ့ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ၀န္ထမ္းမွားရင္ ၀န္ထမ္းကုိ အေရးယူရမွာပဲ၊ ဒီလုိပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဘယ္လုိအေရးယူၾကမလဲ၊ တင္ျပမွုအရည္အေသြးညံ့ရင္လား။ စကားေျပာညံ့ရင္လား၊ ….

 9. How about the lands and properties confiscated illegally by the generals and given away to their own sons, daughter and wives? Every corner of Burma is so smelly because the generals urinate our beautiful land. Khothu mashiet myinthu shiet. If the government is composed with thieves and robbers, how will the Union be built? Ministries are run by thieves, and Naypidaw is captital of Thieves and Robbers.

 10. က်ဳပ္တို ့မွာေတာ ့အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းကေဆာင္လိုက္ရတ့ဲ အခြန္ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ ့လုပ္ထားတာ ေလးေတြ အခြန္ေဆာင္ဘို ့အဆင္မေျပသူေတြ မိသားစုအေႀကာင္းတခုခုရွိရင္ေတာင္ မျပန္နိုင္တ့ဲဘဝ ဒင္းတို ့ကေတာ့ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေျပာျပီးႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ခိုးေနတာဘာလို ့ဖမ္းဆီးျပီးအေရးမယူတာလဲ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိရဘူးဆို သတင္းထဲထည့္ရင္ ျပည္သူေတြသိမွာ စိုးတာ ဒါလားနိုင္ငံေတာ္လ်ိွ ့ဝွက္ခ်က္ေပါက္ႀကားမႈ မသမာမႈ ခိုးတ့ဲအမႈကို နိုင္ငံေတာ္လ်ွိ ့ဝွက္ခ်က္လို ့ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ထပ္ခိုးႀကဦးမလို ့လား